Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Cederkliniken är förstahandsvalet i Piteå

Cederkliniken är den största vårdcentralen i Piteå. Under 2020 firade kliniken sitt tioårsjubileum och man kunde då blicka tillbaka på en mycket stark utveckling, från den första listade patienten 2010 till nära 12.000 listade patienter tio år senare.

Petter Tourda verksamhetschef på Cederkliniken

Cederkliniken etablerades av fyra erfarna läkare och nio anställda 2010. Dagens verksamhet har knappt 40 anställda fördelade på många olika roller. Som komplett vårdcentral erbjuder Cederkliniken allt från daglig sjuksköterskemottagning till sjukgymnastik, arbetsterapi och barnavårdscentral. Barnmorskemottagning bedrivs i unikt samarbete gemensamt med övriga hälsocentraler i Piteå på Piteå sjukhus.

Många väljer Cederkliniken

Att Cederkliniken vuxit så snabbt beror inte på att människor som bor i Piteå blir sjuka lättare än människor på andra orter, utan på att Cederkliniken har ett gott rykte baserat på goda vårdresultat.
– Dagens patienter är mer insatta i sin egen vård och värdesätter vårdgivare som lägger stor kraft på att utveckla en mer personcentrerad vård, som vi gör här på Cederkliniken. Det kan vara en anledning till att man väljer att lista sig hos oss. Nästan alla patienter som vi har listade idag har gjort ett aktivt val och då valt just Cederkliniken, säger Petter Tuorda, verksamhetschef på Cederkliniken och specialistläkare i allmänmedicin.

Prioriterar proaktivt arbete

Cederkliniken jobbar aktivt för att öka tillgängligheten och var 2017 först i Piteå med att erbjuda en digital akutmottagning, något som många andra hälsocentraler i länet senare anammat. Våren 2020 lanserade Cederkliniken en digital mottagning där man integrerar digital kontakt med möjlighet till fysiska besök. Den digitala mottagningen har haft ett mycket positivt bemötande från patienterna och lanseringen var verkligen i rätt tid utifrån pandemin med Covid-19.
– Vi vågar satsa på nya arbetsmodeller och var även först ut med en egen modell för att arbeta proaktivt mot psykisk ohälsa i samhället. Arbetssättet som vi kallar för Cedermodellen har uppmärksammats på regeringsnivå och modellen har även fått Praktikertjänst interna pris för årets innovation. Cedermodellen bygger på att öka patienternas kunskap om sin egen situation och hur man själv kan arbeta för att må bättre, något som blir mer och mer viktigt idag, förklarar Petter Tuorda.

Utvecklar vården

Cederkliniken är en del av Praktikertjänst och därmed delaktiga i utvecklingen av vården i Sveriges. Praktikertjänst är landets mest heltäckande och största privata vårdgivare. En av fem patienter är listade på någon av Praktikertjänsts mottagningar, och en av tre tandvårdspatienter väljer en tandläkare som är ansluten till Praktikertjänst.