Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Garanterat täta tak är alltid en god investering

Att byta tak i tid är en mycket proaktiv och lönsam investering som höjer värdet på i stort sett alla typer av fastigheter. Taktjänst i Norr är specialiserade på kompletta tätskiktsentreprenader vilket omfattar alla moment av att konstruera och bygga garanterat täta tak.

Taktjänst har byggt säkra och täta tak under drygt fyra decennier. Det gör att det finns mycket gedigen erfarenhet och kunskap i bolaget. Faktum är att man är så säker på sin sak att Taktjänst vågar lämna hela 15 års garanti på alla takarbeten.

Levererar bättre taklösningar

Det är företrädelsevis låglutande och platta tak i papp som Taktjänst brukar jobba med, även om företaget har kompetens för att kunna lägga alla typer av tak i alla material. Både nybyggen och renoveringar med kompletta takbyten är av intresse.
– Vi lägger plåttak ibland för att vi vill kunna möta våra kunders behov i alla lägen. Det finns lägen då ett plåttak helt enkelt passar bättre för just den kunden och deras fastighet. Vårt största fokus är dock papptak med avancerade tätskikt, här har vi byggt upp ett starkt varumärke och vi är ofta förstahandsvalet när man ska lägga den här typen av tak, säger Fredrik Cortinovis, vd och delägare.
Kunderna är allt från stora industrier och fastighetsbolag till privatpersoner som söker en lite bättre taklösning.

För svenska klimatförhållanden

Tack vare samverkan med företaget Icopal har Taktjänst tillgång till ett mycket brett produktsortiment och tätskiktssystem för att kunna ta sig an alla typer av tätskiktsentreprenader.
– Icopal är specialiserade på papptak och tätskikt för svenska klimatförhållanden. Det är därför vi jobbar tillsammans med dem. Sortimentet är utvecklat för att stå emot tuff klimatpåverkan, det handlar då inte bara om kyla och regn utan även om att kunna stå emot värme. Icopals lösningar håller en mycket hög kvalitet över en lång tid och det är också därför vi kan lämna så långa garantier på våra jobb, förklarar marknadschefen Jan Pettersson, som också är delägare i Taktjänst.
Den typ av papptak som Taktjänst och Icopal jobbar med brukar ibland kallas för varma tak, och här är Taktjänst en ledande leverantör i Norr- och Västerbotten.

Säkra takjobb

Takläggning sker året runt men under vinterhalvåret har Taktjänst även en omfattande verksamhet inom snöröjning. Det gäller då framförallt snöskottning av tak på större fastigheter som används av industrier och för olika typer av offentlig verksamhet.
Att ge sig upp på taket är inget man gör själv, det krävs både erfarenhet och säkerhetsåtgärder, det vill säga sådant som Taktjänst utvecklat under många år. Få andra kan leverera med en lika hög leveranssäkerhet och precision som Taktjänst, som för övrigt är en veteran inom säkra takjobb. Safety first, som man säger.