Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Install är med och bygger det smarta och cirkulära samhället

Tillväxtresan fortsätter för Install Nordic AB. Det norrländska installationsbolaget etablerades för knappt fem år sedan av en nyfiken entreprenör och har på bara några år utvecklats till en stor arbetsgivare med 130 anställda.

Det är framförallt tre starka framgångsfaktorer som är tongivande i Installs fortsatta tillväxt.
– De tre framgångsfaktorerna är helt avgörande för vår fortsatta resa som konkurrenskraftigt installationsbolag, inleder vd:n Jan Fransson.
– Den första är att ständigt arbeta för att bygga varumärket Install som ska vara synonymt med en hög teknisk kompetens, en stark lokal förankring med snabba beslutsprocesser och pålitliga leveranser. Den andra framgångsfaktorn handlar om att bygga en sund företagskultur där Install är den bästa arbetsgivaren. Den tredje framgångsfaktorn är att utveckla och bibehålla en god lönsamhet.

Kunskap och erfarenhet

Installs konkurrenskraft bygger på kunskap och erfarenhet hos medarbetarna, som i dagsläget är stationerade i Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. Beslut fattas lokalt och med högt medbestämmande hos personalen. Det ger i sin tur en bättre arbetsmiljö, med högt i tak och en stor frihet att vara kreativ med goda möjligheter att utvecklas i sin roll.
– Vi är ett installationsbolag som fokuserar på totalentreprenader och installationer av optisk fiber samt elinstallationer, men vi bidrar till så mycket mer om man ser till helheten. Vi är med och bygger det smarta och cirkulära samhället med våra tekniska lösningar, säger Jan Fransson.

Installationer av betydelse för klimatet

Under 2020 har Install haft fullt upp och bland annat levererat fiberlösningar för ett antal storföretag inom telekombranschen, efter att dessförinnan byggt ut nästan hela Telias bredband i Norrbotten. Avancerade elinstallationer är påbörjade på Hybrit i Luleå, som blir världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål.
Allt som installeras ska hålla en extremt hög nivå både teknik- och miljömässigt. Hybrit är samtidigt ett projekt som kommer att få stor betydelse för klimatet och samhället framöver. I ett annat miljöinriktat projekt har Install haft helhetsansvar för el-entreprenaden i Sunpines nya fabrik i Piteå. Man har även hunnit leverera i en del uppdrag på batterifabriken som Northvolt bygger i Skellefteå.

Vill växa med totalentreprenader

Under 2021 kommer Install att fokusera mycket på att utveckla sin kompetens kring framförallt elinstallationer. När det gäller fiber ligger man redan väldigt långt framme och Install är en av Norrlands främsta installationsföretag inom området. På el-sidan vill Jan Fransson stärka företaget ytterligare och bana väg för nya affärer.
– Vår strävan är att jobba med större kunder och ta större ansvar i form av totalentreprenader. Vi samarbetar redan med flera stora beställare, bland annat ett antal företag som är verksamma i byggnationen av Markbygdens vindkraftspark i Piteå, men vi kommer att satsa mycket mer på att bygga upp en heltäckande kompetens även när det gäller vårt erbjudande, lovar Jan Fransson.