Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Skellefteå kan bli Norrlands starkaste inflyttningsort

Skellefteå blir batterirevolutionens huvudstad. För att minska användandet av fossila bränslen behöver vi kunna lagra energin från förnybara källor och använda energin när den behövs samt inom nya områden. För att kunna göra detta krävs batterier. Det är själva visionen bakom Northvolt; att möjliggöra omställningen mot det hållbara samhället.

Anja Palm

Kraftfulla litiumjonbatterier till rätt kostnad och som producerats på ett grönt och hållbart sätt blir en viktig möjliggörare för att uppnå visionen om det fossilfria samhället. Northvolt bygger i skrivande stund Europas största batterifabrik i Skellefteå, samtidigt en av Sveriges största industrisatsningar genom tiderna och en av de största arbetsmarknadsinsatserna i norra Sverige.
Uppskattningsvis rör det sig om över 3000 jobb enbart i fabriken, och minst lika många till inom angränsande näringar. En etablering av den här storleken en riktigt bra push för att trygga ett långsiktigt hållbart samhällskontrakt med ökade skatteintäkter. Något som är mycket välkommet i en glesbygdskommun som Skellefteå.

Förvandlar norrländska glesbygden

Batterifabrikens uppbyggnad är början på en utveckling som kommer att förvandla den norrländska glesbygden för all framtid. Kommunens näringslivschef Anja Palm är upprymd över utvecklingen, men är också väl medveten om att det innebär nya utmaningar för Skellefteå som nu behöver bygga fler bostäder, utöka utbudet av skolor och förskolor, samt i allmänhet stärka samhällskontraktet i snabbare takt än tidigare.
– Northvolt planerar att inleda produktionen redan i år, när det första etappen är färdigställd. Därefter ska nästa etapp påbörjas samtidigt som fabriken producerar framtidens hållbara batterier. Det är en mycket spännande utveckling och många möjligheter vi har framför oss i Skellefteå, säger Anja Palm, som bevakat utvecklingen noga sedan 2017 då Northvolt först började analysera tänkbara etableringsorter.

Marknadsför regionen

All arbetskraft kommer inte att kunna tryggas lokalt. Nu har Skellefteå alla chanser att bli Norrlands starkaste inflyttningsort – om kommunen kan utveckla och presentera tomtmark och nya bostäder snabbt nog.
– Eftersom man ska tillverka hållbara produkter så ser Northvolt även till helheten med en tydlig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. I det ryms bland annat visionen om att bidra till en hållbar lösning för regionen när det gäller arbetskraft, upplyser Anja Palm.
Northvolt har ett mycket stort intresse av att tillsammans med andra lokala och regionala företag locka fler invånare till den norra regionen, omfattande södra Norrbotten samt stora delar av Västerbotten. Marknadsföringsarbetet för regionen kommer att fortsätta under hela 2021 med uppbackning från Skellefteå kommun.