Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Guldläge för kreativa pedagoger och rektorer

Den kommunala förskolan och grundskolan genomgår en stor förändring i Trelleborg. Genom att organisera skolan i större rektorsområden skapas nu helt nya möjligheter för utveckling av nya profilområden inom skolan.

Organisationsutvecklingen av skolan i Trelleborg innebär att man tittar på hela skolgången från 1-16 års ålder och skapar utvecklingsmöjligheter genom hela organisationen. Foto Niclas Ingvarsson

Bildningsförvaltningen gör just nu ett antal mycket stora förändringar som kommer att sätta tydlig prägel på skolan i Trelleborg under lång tid framöver. Från förskolans första år och upp till sista året i grundskolan tas ett helhetsgrepp med fokus på en mer enhetlig och tydlig skola.
– Nu kommer vi att jobba på ett helt nytt sätt, där vi tittar på hela skolgången från 1 – 16 års ålder och skapar utvecklingsmöjligheter genom hela organisationen. Alla satsningar görs för att uppnå Bildningsförvaltningens vision för Trelleborg som en ”skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar”, säger Sofia Henderup Larsson, verksamhetschef förskola, grundskola, grundsärskola och modersmål i Trelleborgs kommun.

Läge för kreativitet

När bildningsförvaltningen från och med juli i år kommer samla organisationen i nio rektorsområden bestående av både förskola och skola får varje rektor mycket större möjligheter att skapa en röd tråd genom alla årskurser. Det är med andra ord ett guldläge för kreativa pedagoger och rektorer att utveckla nya profiler. Framöver kommer det sannolikt att finnas en kulturprofil, en naturvetenskaplig profil och varför inte en internationell profil?
Det befintliga samarbetet som finns med TFF bäddar för utveckling av en riktigt bra fotbollsprofil, men framöver kan det mycket väl finnas utrymme för andra profiler.
– Vi ser mycket positivt på möjligheterna för skolan att utöka samarbetet med olika föreningar i Trelleborg, inom allt från idrott till kultur. Allt har att göra med en strävan efter ökad måluppfyllelse, vi ska kunna erbjuda de absolut bästa utvecklingsmöjligheterna för alla barn och ungdomar som omfattas av vår verksamhet, säger Sofia Henderup Larsson.

Mer forskning och större motivation

Vid sidan av utvecklingsarbetet omfattande nya skolområden läggs mycket kraft på att kartlägga aktuell forskning inom pedagogik. Ett exempel är kooperativt lärande, som enligt forskningen gynnar både den enskilde elevens utveckling och gruppens förmåga att samverka för att nå gemensamma mål.
– Det finns inga genvägar när det gäller utveckling av skolan. Vi måste vara noga med att testa och utvärdera, våga göra förändringar och våga tänka nytt nu när vi bygger Trelleborgs nya skolorganisation. Vi ska dra nytta av de bästa vinnande koncepten vi har inom verksamheten och se till att applicera dessa inom fler områden. Målet är att långsiktigt skapa ökad motivation, menar Sofia Henderup Larsson.