Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Räddningstjänsten blir starkare genom samverkan

Räddningstjänsten i Trelleborg arbetar med ett brett uppdrag för att skapa trygghet för invånarna i Trelleborg, Skurup och Vellinge. Alla typer av olyckor där det finns en risk för att människor, egendom eller miljö kan skadas är Räddningstjänstens huvudbry.

En gemensam nämnare för de flesta typer av olyckor är att de kan förebyggas med tillgång till rätt resurser. Dessutom kan snabba insatser ofta minimera eventuella skador avsevärt. För att kunna garantera en snabb och effektiv insats vid olyckor utgår Räddningstjänsten Trelleborg sedan oktober 2020 från en helt nybyggd station utanför stadskärnan.
– Vi har tillgång till mycket bättre lämpade lokaler nu, bland annat med mer utrymme och bredare portar som sparar tid när vi ska köra ut på insatser, säger Magnus Strid, räddningschef i Trelleborg.
Den nya brandstationen ligger i Trygghetens hus, som är en stor kommunal satsning för att samordna Räddningstjänsten och andra kommunala verksamheter. Bygget av den nya stationen påbörjade 2018 men planerna på en ny brandstation och andra samordnade tjänster kring trygghet i kommunen påbörjades mycket tidigare.
Trygghetens hus har fått den passande adressen Västra Ringvägen 112. Placeringen är strategiskt lagd till norra delen av staden, just vid Lundavägens infart. Härifrån kommer räddningsfordonen snabbt och lätt ut på vägarna när det är dags för utryckning.

Starkare genom samverkan

Det är en stor utmaning för räddningstjänsterna att rekrytera tillräckligt många brandmän och framförallt då deltidsbrandmän. För att på sikt kunna rekrytera fler deltidsbrandmän är det viktigt att upplysa näringslivet om vilka möjligheter det innebär att ha en eller flera brandmän på företaget. En klar fördel med att ha brandmän anställda är att företaget har tillgång till viktig kompetens vad gäller beredskap vid olyckor och livräddande insatser.
Trots utmaningen vad gäller rekrytering måste räddningstjänsterna garantera beredskap. För att kraftsamla kring uppdraget ansvarar Räddningstjänsten Trelleborg även för insatser i Skurup och Vellinge kommuner.
– Med gemensamma krafter hjälps vi åt i såväl den operativa räddningsinsatsen som i det förebyggande arbetet. Tack vare samarbetet finns ett större antal brandmän och brandingenjörer i jour och beredskap dygnet runt och därmed alltid redo att hjälpa till vid nödsituationer, säger Magnus Strid.

Försvarsmakten en av oss
Car-o-liner
BFL