Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Trelleborg kan få egen vätgasproduktion

Trelleborg kan få en egen storskalig anläggning för produktion av vätgas inom cirka fem år. Under 2020 fattades flera avgörande beslut som kan leda fram till en sådan utveckling. Det nystartade lokala energibolaget Trelleborgs Energi har fått i uppdrag att leda arbetet med att utveckla tankstationer och egen vätgasrpoduktion i kommunen.

Två branchmän inspekterar solpaneler

Från och med den 1 januari i år ingår all fjärrvärme- och energiförsäljning, inköp energiproduktion från solceller och vind, laddstolpar samt elnät genom dotterbolaget Trelleborgs Elnät AB i den nya organisationen Trelleborgs Energi AB. Bolaget kommer framgent även att ansvara för Trelleborgs utveckling som vätgasnav i norra Europa.

Fördelen med en gemensam organisation

Trelleborgs Energi AB är ett nystartat kommunalt bolag men verksamhetens olika beståndsdelar har en lång historik och en stark förankring lokalt i Trelleborg. Genom att samla alla energirelaterade enheter under ett gemensamt paraply kommer man att få ett mer enhetligt erbjudande med starkt fokus på förbättrad kundservice och mer effektiva administrativa processer.
– Med en gemensam organisation blir vi mindre sårbara inom de olika verksamhetsområdena. Vi har nu all kompetens samlad på ett ställe och kan snabbt ta beslut på plats som rör flera olika områden. Många kunder är anslutna till flera av våra tjänster och för dem kan vi erbjuda en snabbare och bättre service än vad vi kunde tidigare när alla satt på olika platser och hade olika rutiner, förklarar Magnus Sahlin, vd för Trelleborgs Energi.

Satsar på vätgas

Hållbart, innovativt och lokalt är Trelleborgs Energis ledord. När det gäller hållbarhet är det kommunala energibolaget en veteran som under lång tid enbart köpt in och sålt förnybar el från sol, vind och vatten.
– Vi har ett starkt lokalt fokus. Vi driver energifrågorna i Trelleborgs kommun och med en större organisation kan vi ta oss an större frågor, säger Magnus Sahlin. Vi har som exempel tagit ledning för vätgassatsningen i kommunen, och det är en stor fråga som kan få internationell uppmärksamhet. Här har vi för avsikt att börja med att konvertera kommunens fordon till vätgasdrift, bygga en egen vätgasmack samt att bygga en anläggning för att producera egen vätgas i kommunen med ett längre perspektiv.

Sveriges mest klimatsmarta kommun

Trelleborg är redan utpekad till att bli en del av den nordiska vätgaskorridoren. Det innebär att staden kommer att få stöd i att etablera en tankstation för vätgas, en satsning som är viktig för transportbranschens gröna omställning.
– Trelleborg är genom sitt unika geografiska läge en viktig hub för svensk import och export, och att ha en egen vätgasproduktion skulle vara ytterligare en möjliggörare för staden att utvecklas till ett ännu starkare nordeuropeiskt logistiknav. Det är en utveckling som Trelleborgs Energi gärna bidrar till, kommenterar Magnus Sahlin.
I det närmaste arbetar Trelleborgs Energi med att ta fram en detaljerad plan för vätgasutvecklingen i Trelleborg fram till 2025, samt en Vätgas Vision 2030. Båda ligger helt i linje med kommunens ambition om att bli Sveriges mest klimatsmarta kommun.