Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024
  • Piteå 400år

    Ett fyrfaldigt leve för Jubilaren! Det var den 12 maj 1621 som Gustav II Adolf undertecknade dokumentet som gav Piteå stadsprivilegier. Det markerade en mycket viktig milstolpe i Piteås utveckling som vi nu firar ...

Piteå först i Norrland med eldrift av hela stadsbusstrafiken

Piteå kommun stöttar den pågående elbussrevolutionen. Till sommaren i år kommer all kollektivtrafik i tätorten vara utsläppsfri tack vare de nya elbussar som ska levereras under våren. Operatören Nobina fortsätter samtidigt att satsa på elbussdrift i andra städer för att även framledes vara en ledande leverantör av klimatneutrala resor.

Rebecca Granström tf enhetschef Trafik & Bygg Piteå Kommun

Rebecca Granström, tf enhetschef på Trafik & Bygg, Piteå kommun, beskriver satsningen på elbussar som ett stort steg in i framtiden för Piteå.
– Diskussionen kring elbussar är inte ny i Piteå, det har funnits ambitioner av det här slaget under en längre tid. Vi är därför mycket glada över de investeringar som görs nu och som kommer att resultera i att hela tätorten trafikeras av elbussar redan nu till sommaren.
Elbussar av olika fabrikat har testats på flera håll i Norrland men Piteå blir först med att köra hela stadsbusstrafiken med elbussar. Nobina har fått förtroendet att under de kommande tio åren driva och utveckla stadstrafiken och siktet är helt inställt på hållbarhet.

Piteå ligger steget före

Piteå sätter en ny standard för Norrlands transportsektor. Det pågår samtidigt något av en elbussrevolution i Sverige just nu. Fler och fler städer får en tätare busstrafik och allt fler elbussar rullar på gatorna. Det är en utveckling som inte enbart bidrar till att uppfylla kommunernas hållbarhetsmål, utan som även är nödvändig för att hela transportsektorn ska kunna möta nya klimatmål.
I juni 2017 antogs av riksdagen skärpta klimatmål som för transportsektorn innebär mycket strikta utsläppsvillkor. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010. Att öka kollektivtrafikens marknadsandel i det totala resandet är en viktig utveckling för att nå klimatmålen, samt att minska kollektivtrafikens utsläpp. I Piteå ligger man nu steget före tack vare de nya elbussarna.

En helhet som stavas hållbarhet

Piteå kommun har höga ambitioner och ett mål att vara helt fossilfria till år 2030. En fossilfri stadsbusstrafik är ett viktigt bidrag, men det krävs mer för att nå målet inom nio år. En utmaning är att få fler att välja kollektivtrafiken före bilen. Om fler valde att ta bussen för att pendla till skola och jobb skulle de fossila utsläppen från fordon minska med 100 procent för varje utebliven fordonskilometer, enligt uppgift från Trafik & Bygg på Piteå kommun.
Hur ska man då få fler att låta bilen stå? WSP har i en undersökning som Nobina låtit göra konstaterat att ett ökat utbud av kollektivtrafik och inte minst en anropsstyrd kollektivtrafik är den mest effektiva åtgärden. I upphandlingen har därför lösningar för en tätare busstrafik efterfrågats av Piteå kommun, och Nobina svarar med utökade turer och fler linjer.
Alla satsningar bidrar till en helhet som stavas hållbarhet. Det är med andra ord en uppgraderad och ytterst modern busstrafik som piteborna har förmånen att välja från och med i juli i år.