Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bra lösningar för lokal produktion, automation och effektivisering

Det svenska teknikföretaget Labotek gör en kraftsamling inom processindustrin genom att höja produktionskapaciteten för sina transportbandslösningar under varumärket DynaCon. Det är en satsning som ligger precis rätt i tiden med fokus på lokal produktion, automation och effektivisering.

Oscar Lundquist, produktchef DynaCon

Genom DynaCon utvecklar Labotek modulbyggda transportband för tillverkningsindustrin. Transportbanden är speciellt lämpade för processindustrier som hanterar lättviktsprodukter som förpackningar, plastdetaljer och livsmedel. Själva tekniken bakom DynaCon har utvecklats i USA men används nu över hela världen.

– Ursprungligen handlade det om att hantera stora mängder plastkomponenter till bilindustrin på ett effektivt sätt med hjälp av modulära transportband. Det konceptet har vi anammat och vidareutvecklat för att passa fler industrier. Vi kan idag leverera helt kundunika transportbandslösningar tack vare de modulbaserade system som DynaCon bygger på, säger Oscar Lundquist, produktchef DynaCon.

Stora utvecklingsmöjligheter

Industrin förlitar sig ofta på just-in-time och snabba leveranser. DynaCons transportband måste också vara anpassningsbara till en sådan grad att de kan byggas om från en dag till nästa och anpassas efter nya produkter och nya flöden.

– Det finns inte så många andra aktörer i Europa som utvecklar transportband och speciellt inte med den höga tekniknivå som vi har. Vi har en fantastisk potential i att optimera tillverkningsindustrin över lag. 

Oscar Lundquist berättar vidare att det finns stora utvecklingsmöjligheter för DynaCons transportbandslösningar nu med tanke på hur marknaden utvecklas.

– Allt fler företag vill satsa på lokal produktion och det innebär att många hämtar hem sin produktion från lågkostnadsländerna. Vad de behöver i nästa steg är en högautomatiserad och digital lösning som garanterar en effektiv produktion – det är precis det vi hjälper till att bygga med våra transportband.

Fokus på Europa

DynaCon satsar i ett först steg på Europa men målet är att successivt anpassa och introducera DynaCon fler marknader med ambitionen är att bli en ledande aktör inom just modulära transportbandsystem. DynaCon söker i skrivande stund fler återförsäljare med kontaktnät i första hand Europa.