Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Team Kjellin stöttar motorintresserade ungdomar i ny satsning

Entreprenören och skotercrossföraren Mattias Kjellin började sin yrkeskarriär tidigt och har under åren haft många olika roller som bland annat mekaniker, skogsarbetare, utbildningsledare och maskinförare. Han vet vad ett brinnande motorintresse kan utvecklas till om det får rätt näring och uppmuntring.

Emil Hansson i Team Kjellin är professionell skotercrossförare och maskinförare i entreprenadbolaget.

Mattias Kjelling är entreprenören bakom Sveriges största gruventreprenadbolag, Kjellin Mining och Entreprenad AB. Under hela livet har han varit intresserad och involverad i motorsport, däribland skotercross, och än idag verkar Team Kjellin som aktivt skotercrossteam även om Mattias själv inte tävlar längre.

Att engagera sig i samhällsutvecklingen är något Mattias alltid fokuserat mycket på. Det finns unika möjligheter att göra det genom motorsporten, som för övrigt ligger till grund för hela entreprenadverksamheten också. Under 2021 har Mattias startat upp en ungdomsverksamhet som välkomnar alla motorintresserade ungdomar i Boden med omnejd till Kjellins verkstad för att lära sig mer om mekanik och motorer.

– Det finns en stor grupp motorintresserade ungdomar som hittills inte har varit välkomna någonstans för att samlas och byta idéer kring sitt intresse. Om de till exempel har samlats på någon parkering med sina epatraktorer så har det direkt fått negativa rubriker. Jag vill göra skillnad och ta vara på ungdomarnas intresse, hjälpa dem att utveckla det genom att få vara med på riktigt, säger Mattias Kjellin.

– Ungdomarna är välkomna till vår motorsportsverkstad inom Team Kjellin, där det finns möjlighet för dem att utveckla sin kunskap och stärka sin kompetens, fortsätter Mattias. All utrustning som finns i lokalerna är tillgänglig och vi har även handledare på plats som stöttar ungdomarna i sin utveckling som mekaniker. Målet är att de ska växa både personligt och inom sitt intresse, och förstå att deras kunskap är värdefull för samhället. Det här är ju ett bristyrke, det är väldigt svårt att få tag på mekaniker idag, så varför inte satsa på den största målgruppen som faktiskt kan göra skillnad för framtida rekryteringar?

Team Kjellin har etablerat ungdomsverksamheten med egna medel och har förberett för uppstart på fler orter än Boden. Andra företag har också hört av sig med intresse av att sponsra liknande satsningar. Planen är att starta upp verksamheten i Kiruna och Wilhelmina under första halvåret 2022, och kanske på ett par till orter innan året är slut.