Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Stark tillväxt när alla vill renovera samtidigt

De senaste två åren har varit bland de bästa någonsin för LGP Byggservice i Västerås. Många fastighetsägare och kommuner har passat på att investera i renoveringar och ombyggnationer när det ändå stått tomt för att många jobbat hemifrån.

LGP Byggservice har idag ett 15-tal anställda men söker rekrytera minst ett par till i närtid.

LGP Byggservice erbjuder kompletta byggservicetjänster inom i princip allt som rör drift, underhåll och standardhöjning i befintliga fastigheter. Viss nybyggnation erbjuds också, främst av mindre fritidshus, Attefallshus, altaner, tillbyggnader och uterum.

– Vi har kanske aldrig haft så många projekt som under de senaste två åren. Alla ville renovera samtidigt, privatpersoner såväl som fastighetsbolag. För att hinna med så har vi fått hyra in mycket personal av kollegor och samarbetspartners i branschen, säger Lars Pettersson, grundare av LGP Byggservice.

Behöver rekrytera

LGP Byggservice har idag ett 15-tal anställda men söker rekrytera minst ett par till i närtid. Man fortsätter också att hyra in kompetens som tidigare. Antalet projekt fortsätter att öka och LGP Byggservice har en tydlig tillväxtambition.

– Vi vill kunna hjälpa alla som har ett hus eller större fastighet i Västerås och som behöver våra tjänster. Det händer mycket i regionen och vi får allt fler förfrågningar på större jobb som till exempel köksrenoveringar i flerbostadshus, där alla lägenheter får standardhöjning. Dessutom har vi avtal som fastighetsskötare för flera av Västerås större fastighetsägare, informerar Lars.

Viktigt med hög tillgänglighet

På LGP Byggservice ser man till att vara med i matchen och vara lyhörda inför vad som är på gång i Västerås.

– Vår personal har gott rykte och är välkända bland våra kunder, som ofta efterfrågar samma person varje gång. Vi har en öppen och ärlig dialog kring vad vi kan hjälpa till med för att underlätta våra kunders vardag. Bland det viktigaste är att vara tillgänglig och på plats snabbt när kunden behöver oss, exempelvis vid vattenskador eller annat som kräver en snabb insats, förklarar Lars vidare.

Planerar långsiktigt

Lars Pettersson startade LGP Byggservice för 11 år sedan. Under 2021 har två anställda, Jenny Johansson och Hampus Lorenzen blivit delägare i bolaget som en strategi för framtiden där Lars tidigt börjar planera och förbereda för ett kommande generationsskifte.

– LGP Byggservice ska även framledes vara ett stabilt företag som löser kundernas problem, avslutar han med.