Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Evenemangsstaden som gasar och bromsar samtidigt  

Destination Jönköping marknadsför Jönköpings kommun som en fantastisk plats för besök, möten och evenemang. Platsens attraktivitet ökar i stadig takt och samtidigt som man ser och gläds åt de goda effekterna av tillväxten så tar man ansvar för att utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt.

Populära evenemang bygger på cykling, rodd, simning, kanot och löpning – ja, allt man kan göra utomhus, berättar Charlotte Guldstrand, tf vd på Destination Jönköping.

Att utveckla evenemangsstaden Jönköping ur ett nationellt och internationellt perspektiv är bland det viktigaste för Destination Jönköping. Tillsammans med andra aktörer, både offentliga och privata, arbetar Destination Jönköping för att locka fler evenemang till staden, som bidrar till besöksnäringseffekter och bygger stolthet bland kommunens egna invånare.  

Naturen en fantastisk tillgång

En av de främsta strategierna för att utveckla evenemangsstaden bygger på att använda naturen som arena.

– Vi har en fantastisk tillgång med vår lokalisering och vår omgivande natur. Bland annat med tre sjöar mitt i centrala Jönköping: Vättern, Rocksjön och Munksjön. Vi har en spännande och kuperad terräng som bjuder in till olika aktiviteter. Populära evenemang bygger på cykling, rodd, simning, kanot och löpning – ja, allt man kan göra utomhus och bygga arrangemang på, berättar Charlotte Guldstrand, tf vd på Destination Jönköping. Hon tillägger att det är ett stort ansvar att använda naturen som arena och att det måste ske med stor respekt för och kunskap om naturens förutsättningar och dess förmåga till återhämtning efter ett evenemang.

I Jönköping anordnas både stora och små evenemang. Mitt i staden anordnas till exempel sedan många år tillbaka halv-Ironman under juli månad. Det är ett evenemang som är öppet och tillgängligt för alla och som är av internationellt intresse. I år anordnas även Boule-SM i Jönköping med centercourt i Rådhusparken.

Dreamhack lockar talanger

En annan mycket stor händelse under evenemangsåret är DreamHack, som är en sammankomst för både världselit och entusiaster inom e-sport och cosplay. I år jobbar Destination Jönköping tillsammans med DreamHack och kommunen för att förlänga Dreamhack-festivalen från ett par dagar till en hel vecka med seminarier, prova-på-aktiviteter, pop-up-ytor för samverkan med mera.

– Dreamhack är ett av stadens största event under året och drar en enorm publik. Per evenemang brukar vi få omkring 50 000 besökare, vilket är enormt många för en stad i Jönköpings storlek. Extra kul är att DreamHack utvecklades och växte sig stora i Jönköping. Nu finns det över hela världen, men det var vi som var först. Intresset för e-sport ökar hela tiden och vi ser att det finns mycket goda möjligheter att förlänga evenemanget och därmed dra en ännu större publik, säger Charlotte Guldstrand.

Ett evenemang som DreamHack kan också bidra till att lyfta en mycket central fråga för Jönköping och regionen, nämligen kompetensförsörjningsfrågan. Under Dreamhack-festivalen samlas unga talanger med intresse för teknik och utveckling. Det är med andra ord en perfekt arena för företag att skapa intresse för sina verksamheter och marknadsföra sig som arbetsgivare bland framtidens förmågor.  

Möten och kongresser

Jönköping är en levande och mångsidig stad vilket den stora variationen av evenemang bidrar till.  Förutom publika evenemang är de återkommande icke-kommersiella kongresserna, som skapar intresse för platsen och som visar Jönköping som en intressant plats att bo och arbeta på, mycket viktiga för utvecklingen av kommunen och dess förmåga att attrahera kompetens, investeringar och besökare.

Ett aktuellt exempel på en kongress är Landsbygdsriksdagen som anordnades i Jönköping i maj. Kongressen är Europas största landbygdsmöte och lockade bland annat flera partiledare.

Hållbara evenemang

Att bidra till hållbara evenemang är en självklarhet för Destination Jönköping. Därför har man inlett samarbete med Greentime, som ska hjälpa arrangörer att bygga mer hållbara evenemang.

– Vi vet att de allra flesta aktörer, både inom evenemang och besöksnäring, vill arbeta mer hållbart men att det ibland saknas kunskap och resurser. Därför vill vi vara med och både skapa förutsättningar och ställa krav. Och ett sätt att göra det är genom att arbeta med Greentime, säger Charlotte Guldstrand. Hon påpekar också att utöver Greentime så pågår bland annat viktigt utvecklingsarbete som syftar till att stötta besöksnäringens hållbarhetsarbete.

Greentime stöttar arrangörerna i hållbarhetsarbetet med digitalt planeringsverktyg, personlig rådgivning och utbildning. Det handlar om såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska dimensioner med aspekter som bland annat jämställdhet, tillgänglighet, transport, avfallshantering, mat och dryck samt energianvändning.

Det kommer också finnas möjlighet för arrangörerna att uppnå certifieringen Hållbart Evenemang genom att uppnå en rad krav och få en granskning av en oberoende revisor.