Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Tillförlitlighet och trygghet i utmanande industriella miljöer

Leine Linde, med huvudkontor i Strängnäs, är ett internationellt och innovativt teknikföretag som växer i snabb takt. Företaget är världsledande inom utveckling och tillverkning av robusta pulsgivare och modern elektronik anpassad för att klara de tuffaste och mest utmanande industriella miljöerna.

Leine Linde utvecklar och tillverkar kundanpassade givare och sensorlösningar för krävande industriella miljöer och avancerade mätsystem för korrekt återkoppling av hastighet, position eller belastning.

Leine Lindes produkter hör till premiumsegmentet och är kända för sin extremt höga tillförlitlighet och noggrannhet vid mätning av rotationshastighet, töjningsmätning eller position.

Teknikföretaget Leine Linde utvecklar och producerar kundunika pulsgivare (encodrar) för applikationer i de flesta industrier som bl. a stål, papper, marin och offshore, kran- och vindindustrin. De kundanpassade lösningarna skapar tillförlitlighet, trygghet samt ökad effektivitet och produktivitet i automationsprocesser i extremt krävande industriella miljöer. Men även i många andra processer, som kräver noggrann mätning och övervakning för en trygg och säker drift, är Leine Lindes lösningar mycket framgångsrika.

Kundunika lösningar

Företaget etablerades för cirka 50 år sedan av ingenjörerna P-O Leine och Henrik Linde. Redan från första dagen låg fokus på att utveckla kundanpassade produkter för tillämpning i tuffa miljöer. Idag är Leine Lindes tekniska lösningar så avancerade och flexibla att man i princip kan möta alla behov som finns gällande mätning av fysisk rörelse i utmanande industriella miljöer.

Företaget erbjuder kundunik design och tillverkning även av enstaka encodrar för att lösa ett speciellt behov eller problem. Det är en stor konkurrensfördel, att vara nischade och samtidigt kunna leverera allt från enstaka upp till tusentals encodrar.

Med framtiden i åtanke

På Leine Linde arbetar man hela tiden från ett hållbarhetsperspektiv. Både under konstruktion och produktion tas stor hänsyn till miljön. Samtliga produkter har lång livslängd, är högkvalitativa och tillverkas i renrum för att ge kunden en problem- och underhållsfri upplevelse.

All utveckling och produktion sker i Strängnäs, där även marknads-, inköps- och försäljningsavdelningarna har sin bas. Hela företagets elförsörjning kommer från förnybar el. Interna transporter sker med elbil och övriga transporter genomförs så klimatsmart som möjligt. Företagets produktkvalitet, leveranssäkerhet och kundnöjdhet är Leine Linde mycket stolta över.

Teknikutveckling i framkant

Tekniken inom Leine Lindes område utvecklas mycket snabbt i digitaliseringens fotspår. Framtidens encodrar är både mer robusta, smarta och kompetenta än sina föregångare. Mjukvaruutveckling blir allt viktigare och företaget strävar efter att hela tiden ligga i framkant för att behålla och stärka sin position på marknaden.

– Teknikskiftet inom vårt område bygger främst på ökat kundvärde och högre intelligens hos produkterna. Från början levererade givarna endast en mätposition för att avgöra rörelsehastighet. Idag görs både detta och en rad relaterade aktiviteter som via olika

kommunikationsprotokoll, på ett smidigt sätt, kan integreras och utvärderas i befintliga produktions- och övervakningssystem. Våra moderna givare kan återkoppla med information om sin egen prestanda och samtidigt rapportera om förändringar i sin kringliggande miljö, förklarar Per Andréason, vd på Leine Linde.

En innovativ och trygg arbetsgivare

Leine Linde är ett framgångsrikt företag, med ca 140 anställda i Strängnäs, som ger sina medarbetare förutsättningar för en bra balans i livet. Korta beslutsvägar gör det möjlighet att vara delaktig i hela processen, från idé till färdig produkt.

– Det är viktigt att ha roligt under arbetstid för att kunna prestera, säger Per Andréason. Organisation är internationell och prestigelös med en positiv, öppen och inkluderande företagskultur.

Leine Linde har ett ständigt behov av teknikintresserade personer som vill vara med och möta framtidens spännande utmaningar. Läs gärna mer på www.leinelinde.se.