Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Fossilfritt flyg enda vägen att gå för framtiden

Den norra regionen och då framför allt de två nordligaste länen kommer snart att ha en tillväxt att jämföra med Stockholmsregionen. Sverigekartan ritas om och mer fokus kommer att hamna på Norrbotten och Västerbotten som ledande i den nya gröna industrialiseringen.

Umeå Kommun driver projektet Fossilfrittflyg (FFFLY) med bl.a. Swedavia, som kartlägger förutsättningarna för elflyg, vätgas och biodrivmedel.

Umeå Airport har en nyckelroll i att bidra till den påbörjade utvecklingen och inte minst när det gäller hållbarhet. Hållbara transporter är lika viktiga som utveckling av fossilfritt stål och batterier, det behövs en helhet för att samhället ska kunna ställa om. Pågående utveckling inom Swedavia och Umeå Airport är viktiga i den gröna omställningen.

Alla talar om hållbar tillväxt

Nu talar alla om tillväxt för Norrland över lag. Intressant är dock att Umeå som stad historiskt sett under många år har haft en årlig tillväxt med nya arbetstillfällen som går att jämföra med ungefär en halv batterifabrik. Så för Umeå Regionen och Umeå Airport är utvecklingsarbete i hållbarhetens tecken inte något nytt.

Ett flertal hållbarhetsprojekt har redan genomförts av Umeå Airport, Umeå Kommun och andra regionala aktörer.

Värt att nämna är även att Umeå Airport tillsammans med Swedavias andra flygplatser är fossilfria i att driva flygplatser sedan 2020 och är världsledande inom det området.

– All utveckling är bra för norra Sverige. Vi har själva många järn i elden inom vår verksamhet, med flertalet projekt som kommer att generera viktiga insikter och handlingsplaner när det gäller hållbar utveckling både lokalt och nationellt.

Det pågår redan tester med elflyg på många håll i världen, och Swedavia har också ett antal projekt inom fossilfritt flyg, berättar Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef Swedavia Umeå Airport.

Räknar med elflyg redan 2026

Umeå Kommun driver projektet Fossilfrittflyg (FFFLY) tillsammans med bl.a. Swedavia. Inom projektet kartläggs förutsättningarna för elflyg, vätgas och biodrivmedel, men även en konkret plan för flygplatsers åtgärdsbehov för att möjliggöra omställningen till fossilfritt flyg tas fram.

– Vi ser generellt att samma utveckling som skett för elbilar, där man lyckats uppnå högre prestanda och längre räckvidd bland annat, också kommer att ske inom flyget, fortsätter Bengt-Ove Lindgren.

– Inom det kommersiella flyget räknar man med att kunna introducera elflyg redan 2026. Det i sin tur kommer att skapa förutsättningar för helt nya resmönster, med nya destinationer och en helt annan syn på flyget som transportmedel. Redan nu undersöker vi möjligheterna för vår flygplats och Umeå Regionens förutsättningar för att i framtiden bli en hub för elflyg.

Umeå Airport har ett fantastiskt strategiskt läge med E4 & E12 vid flygplatsen tillsammans med att Umeås centrum och Botniabanans station öst ligger bara några få minuter från flygplatsen. Det är en unik position för en flygplats som ger de bästa förutsättningarna för ett hållbart, sömlöst och smidigt resande, tillägger Bengt-Ove. 

Ännu fler utvecklingsspår

Samtidigt som elflyg kommer allt närmare vår horisont sker en parallell utveckling inom biobränslen. Ett långt gånget internationellt arbete är att öka inblandningen av biobränslen upp till 100 procent inom flyget. Ytterligare ett utvecklingsspår är den nya tekniken för bränsleceller och vätgasteknik.

Och ännu mer är på gång.

– Vi kommer ha ett hållbart resande med flyg baserat på en blandning av flera olika tekniker i framtiden. Detta är en utveckling som vi på Swedavia och Umeå Airport arbetar engagerat för att förverkliga, säger Bengt-Ove med eftertryck.