Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Företagarna stöttar småföretagare och entreprenörer

Entreprenörer och småföretagare är experter på sina kärnverksamheter. De är smarta, driftiga och innovativa. När företagen växer och anställer fler medarbetare möter entreprenörerna och innovatörerna bakom verksamheten en ny verklighet, som utöver kärnverksamheten även omfattar saker som HR, ekonomi, ledarskap och omvärldsbevakning.

Eva Cooper, Företagarnas regionchef Mellansverige, dvs Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län.

Att möta den nya verkligheten kan vara en utmaning för många småföretagare. För att på ett effektivt och lönsamt sätt kunna expandera och skapa tillväxt behöver de snabbt ställa om och komma in i rollen som ledare, HR-chef och omvärldsanalytiker, och så vidare. Ofta är det en och samma person som innehar alla dessa roller.

– Det är ingen lätt uppgift att vara HR-chef, hållbarhetsexpert, ekonomiansvarig, personalvetare, innovatör och produktutvecklare samtidigt, säger Eva Cooper, Företagarnas regionchef Mellansverige, som omfattar Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län.

I Sverige som helhet representerar Företagarna 60 000 företagare.

Ledarskap hel vetenskap

Ledarskap är en hel vetenskap och i större bolag innehas dessa roller av personer som har gått utbildningar och byggt upp lång erfarenhet kring sitt specifika område. Småföretagaren har helt andra förutsättningar.

– En av våra absolut viktigaste uppgifter är att stötta entreprenörer och småföretagare för att de ska bli mer framgångsrika i sitt företagande, vilket kan innebära tillväxt och att skapa möjligheter för dem att klara nya uppgifter och på ett smidigt sätt växa i sina roller, fortsätter Eva. 

99 procent av alla företag är små

Över 99 procent av alla företag i Sverige är små med upp till tio anställda. Ägaren är ofta den som leder företagen och samtidigt verkar i andra roller som produktutvecklare och så vidare.

– Vi jobbar mycket med utbildningar och utvecklar hela tiden nya på temat ledarskap. Speciellt riktat mot småföretagare, som vi vet är den målgrupp som behöver stöd i form av ledarskapsutbildning mest. Det finns flera exempel på utbildningar som fått stor framgång och som leder till att man får verktyg till att jobba smartare och tjäna mer pengar, menar Eva.

Projekt som ger Effekt

Sedan flera år tillbaka samarbetar Företagarna med föreningen Affärskompetens Sverige i både regionala och nationella samarbeten, bland annat genom ett nationellt projekt som går under namnet Effekt.

Projektet stärker småföretagare genom riktade utbildningsinsatser som baseras på behovsanalyser. I Värmland har ett flertal utbildningar hållits inom ramarna för Effekt, med mycket goda resultat.

– Innan vi började samverka inom Effekt så upplevde vi och många av våra företagare att det inte fanns något speciellt stöd riktat till just småföretag. Arbetet har genererat positiva effekter och vi kommer att fortsätta jobba med kompetensutveckling för småföretagare även i framtiden, säger Eva Cooper.