Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Genom digitalisering och produktutveckling bidrar Quintus Technologies till industrins omställning

Quintus Technologies i Västerås är en föregångare när det gäller att utveckla teknik för att åstadkomma högre effektivitet och ökad hållbarhet. Det är ingen överdrift att säga att företaget alltid verkat i hållbarhetens tecken, med tanke på produkternas användningsområden, branscher samt hur de utvecklas.

Jan Söderström, vd på Quintus Technologies.

Quintus Technologies är sedan många år tillbaka en världsledande leverantör av teknik för avancerad materialbearbetning med extremt höga tryck. Företaget utvecklar och tillverkar högtryckspressar för en rad olika användningsområden inom branscher som energi, medicinteknik, rymd, flygindustri och bilindustri.

Allt handlar om att förbättra och effektivisera materialegenskaper och produktionsprocesser för att säkerställa att slutprodukten är mer robust och samtidigt lättare och mer tillförlitlig och därmed bidrar direkt till hållbara produkter och processer.

Möjliggörare för industrins nya resa

Industrin har inlett en resa in i en ny era där grön omställning och digitalisering tillämpas som en betydande del av svaret på klimatfrågan. Ny batteriteknik, eldrift och fossilfritt stål är exempel på aktuell utveckling som bidrar till den gröna omställningen.

– Inom Quintus Technologies har vi arbetat med grön teknik väldigt länge, och vi har utvecklat produkter och teknik som möjliggör steget in i Industri 4.0 och bidrar till ett mer effektivt resursnyttjande, säger Jan Söderström, CEO på Quintus Technologies.

Genom egen utveckling och genom samarbete med ledande forskningsinstitutioner i hela världen driver Quintus Technologies material- och produktutvecklingen exempelvis inom elektrifieringen av transportsektorn.

Advanced Material Densification (AMD) har länge varit ett dominerande affärsområde för Quintus Technologies. Här är Quintus-pressarna avgörande för att säkerställa unika materialegenskaper som ger slutprodukten längre livslängd, lägre vikt och högre kvalitet. Inom affärsområdet Sheet Metal Forming (SMF) är fokus effektiva produktionsprocesser.

Under 2022 har ett nytt affärsområde utvecklats, High Pressure Processing (HPP). HPP är en teknik för att förlänga hållbarhet på livsmedel genom användande av hög tryck och utan uppvärmning eller tillsättning av konserveringsmedel. Det har tidigare varit en del av företaget men är nu aktuellt igen då nya pressar har utvecklats och lanserats.

Ett nytt laboratorium och kundcenter för test och försäljning är etablerat hos Quintus Technologies i Columbus, Ohio, USA. Pressen har under året lanserats och man har redan fått förfrågningar från kunder i USA, Kina och Europa och därför påbörjat en försäljningsverksamhet även där. All utveckling och slutmontering sker i Västerås.

Quintus Technologies in i framtiden

Det är flera stora satsningar som tar Quintus Technologies in i framtiden. Med den nya pressen för livsmedel står företaget för en heltäckande produktportfölj inom bearbetning med höga tryck.

En annan stor investering som gjorts under året är utvecklingen av digitala system för styrning och kommunikation med pressarna då de är i drift. De nya digitala systemen lanserades samtidigt som HPP-pressen, men tillämpas även inom de andra affärsområdena som Quintus Technologies verkar inom.

Inom kort kommer alla nya pressar att vara utrustade med avancerade digitala kommunikationssystem som möjliggör full kontroll över produktionskapacitet och flöde. Det ger också möjlighet till enklare och snabbare felsökning då maskinerna är i produktion, vilket är ett viktigt inslag inom den moderna processindustrin där stillestånd är kostsamma.

Under 2022 har Quintus Technologies även byggt upp en egen avdelning för mjukvaruutveckling i Västerås. Det är ännu ett viktigt steg in i Industri 4.0. Det är inte bara maskiningenjörer och konstruktörer som efterfrågas, utan även programmerare och systemvetare. Det är en kompetensgrupp som Quintus Technologies rekryterar kraftigt inom..

– Syftet med digitalisering för oss är att komma närmare kunderna och erbjuda ännu bättre produkter som effektiviserar deras verksamheter. Våra kunder vill ha full överblick över produktionen. Det måste vi kunna säkerställa och med hjälp av digitala lösningar kan vi göra det, säger Erik Rosén, Director HR & IT på Quintus Technologies.