Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Norrbotniabanan – avgörande för effektiva godstransporter genom Sverige

Norrbotniabanan har länge varit ett omtalat infrastrukturprojekt i norra Sverige. Det råder ingen tvekan om att sträckningen behövs, och för det finns många och väldokumenterade argument, men trots det har projektet skjutits på framtiden otaliga gånger. Nu pekas Norrbotniabanan ut som avgörande på EU-nivå.

Anders Hettinger, styrelseordförande för MTAB.

Norrbotniabanan är viktig för att vi ska få en fullskalig och kapacitetsmässigt effektiv järnväg genom hela Sverige.

På EU-nivå anses Norrbotniabanan vara en viktig länk genom den så kallade Botniska korridoren, som knyter samman rälstransport från Finland genom Sverige ner till kontinenten. Det är en av de högst prioriterade transportvägarna genom Europa.  

Stor betydelse för hela den norra regionen

Sträckningen som kallas för Norrbotniabanan blir en förlängning av den befintliga järnvägen, Botniabanan, mellan Sundsvall och Umeå, som ska gå från Umeå, via Skellefteå och Luleå upp till Haparanda.

– Det som jag tycker är intressant i sammanhanget är att Norrbotniabanan har en så pass stor betydelse för hela den norra regionen, speciellt för godstrafiken, men även för utveckling av persontrafiken utmed Norrlandskusten, säger Anders Hettinger, styrelseordförande för MTAB, Mellanbygdens Transport AB.

Den del av Norrlandskusten som MTAB främst erbjuder grus samt entreprenad- och transporttjänster för, sträcker sig från Umeå upp till Skellefteå. Det är med andra ord samma region som Norrbotniabanan ska passera genom. Naturligtvis är det av stort intresse för MTAB att vara en del av den utvecklingen, en utveckling som högst sannolikt kommer att skriva historia.

Norrlandsprodukter finns överallt

Utmed Norrlandskusten finns förvisso ingen miljonstad, men ett antal mindre städer som tillsammans ändå har en lika hög befolkningstäthet som regionen mellan Stockholm och Helsingborg, där stambanan går. Extra intressant är förstås att en stor del av det som produceras i Norrland konsumeras i södra Sverige och utomlands.

– När man ser sig om så upptäcker man snabbt att norrländska produkter finns överallt. Nästan alla plåttak som ligger på villor i Mälardalen är producerade med norrländsk råvara. Detsamma gäller virket som många hus söderut är byggda av, liksom många möbler, de kommer från norrländsk skogsråvara. Det är med andra ord gigantiska mängder gods som ska transporteras från norr till söder – men utan Norrbotniabanan finns väldigt begränsade möjligheter att göra det hållbart via järnvägen, fortsätter Anders Hettinger.

Kapacitetshöjning – och rekryteringsperspektiv

I dagsläget finns det en enkelspårig stambana som går genom Norrlands inland, där väldigt få människor bor. Dessutom är spåren dragna i upp- och nerförsbacke, ibland krokigt, vilket gör det svårt för loken att dra längre tåg. Norrbotniabanan skulle medföra en markant kapacitetshöjning. Med ett och samma lok skulle 30 procent mer gods kunna fraktas utmed kusten, på en rak sträcka, i stället för stambanan. Dessutom blir rälsen i praktiken tvåspårig.

Lägg därtill att de flesta i Norrland bor utmed kusten, och därmed skulle få helt nya möjligheter att arbetspendla både snabbt och på ett hållbart sätt. Det skulle innebära större rekryteringsunderlag för företag i regionen.

– Norrbotniabanan gör det möjligt att rekrytera från hela Norrlandskusten, och det är något som verkligen behövs med tanke på de stora industriinvesteringar som planeras, lägger Anders Hettinger till som avslutning.