Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Världens första friformssmedja som lanserar klimatneutral produktion

Björneborg Steel är en verksamhet som bygger på det anrika Björneborgs Bruk, som i november 2021 firade 365 år. Bruket har spelat en avgörande roll i utvecklingen av det kringliggande samhället, och än idag driver Björneborg Steel en betydande del av den industriella utvecklingen i Värmland.

Björneborg Steel en heltäckande leverantör – från råvara till montagefärdig produkt – allt i egen regi, berättar vd Håkan Dedorsson.

Björneborg är en unik plats. På exakt samma plats där Björneborg Steel idag bedriver tillverkning av avancerade stålkomponenter har det under hundratals år bedrivits produktion i industrins framkant. Under stora delar av 1700- och 1800-talen sattes världsmarknadspriset för stål i Kristinehamn, tio minuter från Björneborgs Bruk.

– Vår historik och vårt arv är viktigt än idag. Genom att blicka tillbaka kan vi också dra slutsatser om hur framtiden kan komma att se ut, även om det under de senaste åren har inträffat saker som ingen någonsin skulle kunna ha förutsett. Vi lever i en ny verklighet nu med ett krig i Europa och en energikris och måste anpassa vår verksamhet efter detta, men kriser har bruket genomgått och klarat förut, vi har för avsikt att klara nya utmaningar även framöver, säger Håkan Dedorsson, vd på Björneborg Steel.  

Allt från råvara till färdigt stål

Sedan 2019 har Björneborg Steel nya ägare, som har visat en mycket stor investeringsvilja i företaget och regionen. Bland annat så har man investerat i en så kallad långhålsborrmaskin, med vilken det är möjligt att borra i detaljer som är upp till 24 meter långa.

Vidare så har en kompletterande verksamhet förvärvats i Kristinehamn, för färdigbearbetning av detaljer. Idag kan Björneborg Steel hantera styckeenheter på upp till 40 ton. Det vill säga mycket stora detaljer till de mest krävande industrierna som finns i världen.

– Tack vare de senaste årens investeringar och inte minst det senaste förvärvet i Kristinehamn så är vi en heltäckande leverantör – från råvara till montagefärdig produkt – allt i egen regi, kommenterar Håkan Dedorsson.

Har lanserat GreenForge®

Nästa stora steg blir utvecklingen av GreenForge®, som precis som namnet antyder avser grön smedja, det vill säga en grön produktion av avancerade ståldetaljer. Det gröna stålet ska bana väg för en fossilfri industri. Björneborgs Steel är inte sena med att utveckla en egen verksamhet som bygger på samma tankar.

Konceptet GreenForge® är de facto redan lanserat, och innefattar en omställning till klimatneutral produktion redan till 2026. Det är fullt realistiskt, menar Håkan Dedorsson, baserat på att stora delar av omställningen redan är gjorda och andra är påbörjade. Som avslutning säger han:

– Vi använder redan idag enbart fossilfri el för att driva vår produktion, och vi kommer att byta fossila gaser mot biogas inom kort. Detta är ett viktigt steg för att vi ska nå målen inom Green Forge, och bli världens första friformssmedja som lanserar klimatneutral produktion. Vi sätter också Värmland och Sverige på kartan tack vare GreenForge®.