Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Fortsatt stark tillväxt för svenskt ingenjörsbolag på global marknad

Kompetensförsörjning är i fokus inom Quintus Technologies, som under 2023 fortsätter sin tillväxt och rekryterar ytterligare kompetens. Det tilltagande kompetensbehovet är ett resultat av företagets intensiva tillväxtresa som pågått under många år.

Erik Rosén, Director HR, IT & Communications, understryker att det krävs ett inflöde av helt ny kompetens

Ett mycket bra sätt att bygga upp kompetens inifrån är att utveckla traineeprogram. Det är något som Quintus har satsat på under flera års tid, och som nu kommer att vidareutvecklas och breddas mot fler verksamhetsområden inom bolaget.

Det är samtidigt tydligt att Quintus nu befinner sig i en kraftig tillväxtfas, där man utöver den svenska verksamheten i Västerås parallellt investerar för att bygga upp bolaget med egna kontor i flera andra länder.

Global strategi

Erik Rosén, Director HR, IT & Communications, understryker att det krävs ett inflöde av helt ny kompetens och samtidigt behövs en utveckling av befintliga kompetenser för att uppnå de mål som satts upp för Quintus både i Sverige och internationellt. Quintus är i grunden fortfarande ett svenskt ingenjörsbolag men med växande global verksamhet.

– I princip alla våra kunder finns utanför Sverige. Som exportbolag med en växande internationell marknad behöver vi rekrytera kompetens också utanför Sverige. Vår strategi för framtiden är att fortsätta att bygga upp försäljnings- och serviceverksamheter i andra länder, samtidigt som vi vidareutvecklar vår teknik och satsar på innovation på hemmaplan, säger Erik.

Eftersom all teknikutveckling fortfarande sker i Sverige behövs mer kompetens till Västerås, speciellt inom områden som mjukvaruutveckling, materialvetenskap, logistik, teknik för energioptimering och andra närliggande discipliner.

Traineeprogram med stora möjligheter – och krav

Utvecklingen av det befintliga traineeprogrammet började som ett resultat av Quintus tillväxtresa och behovet som den förde med sig gällande kompetensförsörjning. Fokus är teknikinnovation och utveckling av Quintus produkter och erbjudande där trainees arbetar tvärfunktionellt inom ingenjörsfunktionerna under programmets gång.

Programmet utgörs av sex månader i Sverige följt av en utlandspraktik på någon av Quintus marknader under ytterligare sex månader. Det finns nu planer på att vidareutveckla programmet, bland annat med ett större innehåll av kunskapsområden som marknad och försäljning.

William Yachnin, som numera har en roll inom Product Management-gruppen inom Quintus Technologies i Västerås, har genomgått det ettåriga traineeprogrammet under 2021 och 2022 och var under den tiden verksam i Sydkorea. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Linköpings Universitet.

– Jag visste tidigt att jag ville gå ett traineeprogram, och när jag började undersöka vilka möjligheter som fanns blev det snabbt tydligt att Quintus Technologies stack ut som ett framåtsträvande bolag präglat av en stark innovationsanda, berättar William.

– Quintus är ett ingenjörsdrivet företag som utvecklar tekniskt avancerade maskiner och system, fortsätter han. Redan från dag ett som trainee fick jag ett omfattande ansvar med tydliga mål. Det var höga krav redan från början och det visar att man inom bolaget värdesätter personalens kompetens och att man som trainee förväntas bidra i verkliga projekt mot kund. Detta bidrog till att jag utvecklades snabbt i min roll, och att jag valt Quintus som arbetsgivare även efter programmet.

Behöver senior och junior kompetens

Quintus fortsätter att satsa på kompetensutveckling både genom nyrekrytering och genom vidareutveckling av den befintliga kompetensen. Både senior och junior kompetens kommer att behövas för att driva den fortsatta utvecklingen som Quintus planerar för både i Sverige och utomlands.