Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Familjär ingenjörsbyrå bedriver tongivande utvecklingsjobb för flera av Norrlands största företag

Ovinge Ingenjörsbyrå lägger all kraft, kompetens och fokus på att ta andras produkter och innovationer till nästa nivå. Mycket förenklat kan man säga att ingenjörsbyråns konsulter ser till att kundernas verksamheter blir bättre och till och med bäst inom sina områden.

– Vi utvecklar inga egna produkter och det är inte heller syftet med vår verksamhet. Vår kompetens är till för att stärka våra kunders verksamheter genom att vi utvecklar deras produkter, inleder Patrik von Ahn, vd på Ovinge Ingenjörsbyrå.

Tongivande utvecklingsjobb

Ovinge har många olika projekt på gång samtidigt och alla är unika. En produkt som Ovinges konsulter är helt ensamma om att arbeta med är för varumärket Marell Boats, som omfattar motorbåtar med mycket hög prestanda för i första hand myndighetsutövande branscher som sjöräddning och polis. Här står Ovinge för hela utvecklingen, från första skiss till färdig båt och allt ner i minsta detalj.

Bland andra projekt finns tongivande utvecklingsjobb för flera av Norrlands största företag. Ovinge hjälper de här företagen att nå sin fulla potential vid utvecklingen av nya innovationer, men även under vidareutveckling av befintliga produkter.

– Idag är BAE Systems självklart vår största kund. Det investeras kraftigt i deras verksamhet och vi är mycket glada över att få vara delaktiga i en så pass skarp utveckling som sker just nu. Uppskattningsvis så har BAE Systems vuxit till över det dubbla antalet anställda på ett par år, och vi kan räkna med fortsatt tillväxt på den fronten, redogör Patrik von Ahn.

Har kompetens som alla efterfrågar

BAE Systems är inte det enda expanderande företaget i Örnsköldsvik. Flera av de stora industrierna, inte minst pappersindustrierna, gör omfattande investeringar som utöver kapital även behöver tillföras kompetens. Och det verkar som att alla behöver ingenjörskompetens, på en gång, och samtidigt. Några av dessa är exempelvis Bosch Rexroth, Sanmina, Andritz. MacGregor Cranes, ÖMV med flera.

– Vi har den kompetens och erfarenhet som i stort sett alla stora industri- och teknikbolag efterfrågar, vilket innebär att vi har en mycket stark tillväxt även i vårt bolag. Den stora utmaningen är att alla är ute efter samma kompetens, och det gör att alla också drabbas av kompetensbrist, bekräftar Patrik.

Så vad söker Ovinge för kompetens just nu?

– Vi söker ingenjörer, men även de som med åren byggt upp en likvärdig kompetens inom de områden som vi verkar inom. Det är som exempel kompetens inom produktutveckling, produktionsteknik, mjukvaruutveckling, mekanik, elektronik, hydraulik, samt projektledning. Det här är våra främsta kunskapsområden men vi har även specialistkompetens inom smala angränsande nischer, berättar Patrik.

Med Örnsköldsvik som utgångspunkt

Patrik berättar också att det som är unikt med Ovinge är bolagets storlek, som i relation till de stora ingenjörsbyråerna är ett litet bolag men med stor kapacitet genom sin kompetens.

– Vi är oerhört stolta över att vara så starkt förankrade här i Örnsköldsvik. All vår personal bor i Örnsköldsvik och vi utgår alltid härifrån när vi rekryterar. Våra kunder finns i första hand i närområdet, även om vi kan åta oss projekt över hela Sverige.

Redan från början, det vill säga redan innan företaget bildades och det bara fanns en idé om att bygga en äkta norrländsk byrå, så har målet för Ovinge Ingenjörsbyrå varit att agera lokalt och att stärka de företag som också verkar lokalt. Med lokalt menas i det här fallet i Norrland, med Örnsköldsvik som utgångspunkt.

Unik 3D-verkstad

Ovinge har även skapat en unik 3D-verkstad för att hjälpa sina kunder att bland annat snabbt utvärdera sina produkter. Här tillverkas även utställningsmodeller av produkter och figurer till både industrin och nöjesparker. I verkstaden finns Nordens största 3D-printer som kan skriva ut stora objekt på nästan 2 meter, flertalet mindre 3D-printers men även laserskärare och CNC-fräsar finns att tillgå.

Utöver detta så har Ovinge även möjlighet att 3D-scanna befintliga produkter för vidare förädling.

–  Detta affärsben har vuxit snabbt och vi investerar hela tiden i verkstaden för att tillmötesgå det växande behovet, säger Patrik.