Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Europas port till rymden finns i Sverige

Rymdbranschen som helhet växer snabbare än någonsin nu. I takt med att vårt moderna samhälle fortsätter att utvecklas så kopplas allt mer av vardagens infrastruktur upp mot satelliter i omloppsbana. Vårt sätt att leva är minst sagt beroende av rymden. Satellitdata används inom allt större delar av samhället och samtidigt kommersialiseras rymdsektorn mer och mer. Strategin för Swedish Space Corporation, SSC, är glasklar: Att bli Europas port till rymden.  

Sverige har ett historiskt högt anseende som rymdnation. Faktum är att svensk rymdkompetens och innovation räknas bland världens främsta. Forskningsraketer, satelliter i omloppsbana och resor längre ut i universum hjälper mänskligheten att svara på de stora frågorna. Samtidigt får rymdfarten allt större betydelse för våra moderna vardagsliv här på jorden.

Satelliter bidrar med daglig uppkoppling som får vårt moderna samhälle att fungera. Det handlar om kommunikationstjänster, data för positionering och navigering, samt jordobservationer som används för exempelvis övervakning av miljö- och klimatförändringar, krisplanering vid naturkatastrofer, försvar och säkerhet, innovationer inom sjukvården och utveckling av samhället, exempelvis med hjälp av AI.

För att förstå hur snabbt branschen utvecklas så kan en enkel jämförelse göras. Det finns över 6000 satelliter i omloppsbanan idag. Den siffran kan inom en 10-15-årsperiod öka till uppemot 75 000. Det ger ett perspektiv på hur viktigt det är att Sverige som innovationsdriven nation tar vara på och vidareutvecklar den kompetens som finns här och lockar fler från andra nationer till vår växande rymdsektor.

Behov av att skydda kritisk infrastruktur i rymden

I takt med att kritisk infrastruktur kopplas upp mot satelliter, eller rentav flyttar ut i omloppsbana, så ökar också behovet av att skydda den mot yttre hot. Frågan får ytterligare relevans av den osäkra utvecklingen i vår omvärld, och genom att Sverige närmar sig ett Nato-medlemskap. Här får SSC en ännu tydligare roll inte minst genom den nya förmågan att skjuta upp satelliter från Sveriges rymdbas Esrange.

– I takt med att alltmer civil infrastruktur kopplas upp mot satelliter så ökar rymdens betydelse för ett motståndskraftigt och säkert samhälle. Pådrivande i detta är den snabba teknikutvecklingen som ger möjligheter att utveckla mer kostnadseffektiva satelliter. Det öppnar dörren för fler aktörer att etablera sig inom rymdbranschen, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Helt ny infrastruktur för kommunikation kan byggas upp med rymden som bas istället för jordbundna system. Det ger stora säkerhetsfördelar, men gör samtidigt rymden till ett mål för driftstörningar genom bland annat it-attacker. Det handlar till stor del om att skydda den civila infrastruktur som är grundläggande för att vår vardag ska fungera. Sådan infrastruktur kan även hotas av andra objekt i omloppsbana, till exempel rymdskrot. 

Svensk beredskap i rymden

Sverige har genom SSC och den operativa verksamheten vid rymdbasen Esrange Space Center i Kiruna mycket goda möjligheter att möta de allt större behoven. I januari 2023 invigdes den nya uppskjutningsfaciliteten för satelliter vid Esrange. Genom den förmågan blir Sverige blir först i Europa med att kunna erbjuda ”rapid response” vilket innebär att man snabbt kan skjuta upp och ersätta samhällskritiska satelliter som exempelvis störts ut av främmande makt.

Ur ett globalt perspektiv är SSC ett relativt litet bolag men med mycket stark förmåga. Inom SSC finns allt från forskning i tyngdlöshet med hjälp av sondraketer och stratosfäriska ballonger, till satellituppskjutningar och kontroll, datainsamling och bearbetning av satellitdata via bolagets globala nätverk av markstationer.

Eftersom intresset för rymdbranschen växer så snabbt så ökar också kraven på rymdtrafikledning som behövs för att hindra satelliter från att krocka. Den kompetensen byggs nu också upp inom SSC. Ingen annan aktör i Europa har bredden av SSC:s tjänsteerbjudande.  

Hur bygger man en rymdkarriär?

SSC är ett globalt bolag med kontor över hela jorden och kompetens från världens alla hörn. I takt med att behovet av för rymdbranschen växer så ökar också konkurrensen om de bästa talangerna på området. Samtidigt råder tuff konkurrens från övriga delar av ingenjörssverige. Sammantaget innebär detta att behovet av olika kompetenser till rymdsektorn är enormt – inom såväl civila discipliner som på försvarssidan.

SSC har en bred tjänsteportfölj och när bolaget nu växer så behöver man rekrytera inom i stort sett alla kompetensområden. Det omfattar en stor andel ingenjörer men även andra stödfunktioner. Som alla företag i stark tillväxt finns det många olika roller som behöver fyllas.

"En unik möjlighet att bygga upp svensk rymdförmåga”

David Hagsved är en av de ansvariga på avdelningen Orbital Launch and Rocket Test (OLRT) på rymdbasen Esrange Space Center i Kiruna. Han flyttade dit från Stockholm efter ett antal år vid KTH och Saab. Det som lockade mest var tanken att få jobba med de unika förmågor som Esrange levererar till den globala rymdmarknaden. Och framtiden ser ljus ut, allt mer fokus riktas mot Esrange och svensk rymdfart.

– Det är såklart en dröm att få jobba med rymd. Det var det som fick mig att söka till Rymdgymnasiet i Kiruna och det var där allt började för mig. Efter några år med studier och jobb i Stockholm flyttade jag tillbaka till Kiruna som då verkligen etablerat sig som Sveriges rymdstad. Det finns så oerhört mycket kompetens här uppe, och det är en fantastisk miljö att arbeta i, säger han och fortsätter:

– Dessutom, att få vara på den plats där satelliter snart ska börja skjutas upp i omloppsbana, det är en mäktig känsla. Och Esrange ser faktiskt ut att bli den första anläggningen i Europa med den förmågan, vilket bara gör det hela ännu större. Det är en unik möjlighet att få vara delaktig i att bidra till infrastruktur som är avgörande för såväl civilsamhället som inom försvarssektorn. Det borde locka fler till Kiruna och ett jobb på SSC.