Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Sveriges enda granatgjuteri höjer sin kapacitet

Norden har tack vare ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland ett gott rykte när det gäller hållbar tillverkning av ammunition. Nammo är koncernen som bildats genom samarbetet mellan de tre nordiska länderna, med tillverkande dotterbolag etablerade i alla tre. I Sverige finns Nammo på tre orter och huvudägare är norska staten, i dag har svenska staten inget ägande i bolaget.

Operatörerna kontrollväger en granatkropp inför gjutning

Nammo Sweden AB är en expanderande verksamhet med stark närvaro på sina tre etableringsorter, närmare bestämt Karlsborg, Karlskoga och Vingåker. Gemensamt för de tre orterna är bland annat tillgång till lojal kompetens tack vare en väletablerad försvarstradition, men nu när hela försvarsindustrin ska trappa upp över en natt så kommer kompetensfrågan att bli en utmaning.

Sveriges enda granatgjuteri

Nammo har en mångsidig verksamhet i Sverige tack vare de unika inriktningarna som finns vid de tre enheterna. I anrika fabriken (Vanäsverken) i Karlsborg tillverkas ammunition för finkaliber, och i Björkborn området i Karlskoga är produktionen inriktad på grövre kalibrar, artilleriammunition och granatkastarammunition. I Vingåker demilitariseras uttjänt ammunition på ett hållbart tillvägagångssätt med en stor andel återbruk och man har även viss tillverkning av träningsammunition.

– Nammo i Karlskoga är de enda i Sverige som gjuter granater. Den här unika kompetensen finns ingen annanstans. Det finns ett stort intresse kring gjuteriet och vår verksamhet, som anses fylla en viktig samhällsfunktion då vi är huvudleverantörer till FMV, samt motsvarande organisationer i andra länder som vi har samarbete med, säger Martin Stang, platschef på Karlskogaenheten.

Kapaciteten vid Karlskogaenheten är av intresse inte bara för Nordens försvarsmakter, utan för hela Europa. Enheten får besök av bland annat EU-kommisionärer och försvarsministrar som vill undersöka möjligheterna för upphandling av ammunition. Hela Nammo har liksom alla andra leverantörer inom försvarsindustrin gått från en låg men stabil nivå till att nu börja behöva producera till bristningsgränsen.

Hela verksamheten ska utvecklas

Nammo behöver rekrytera kompetens till sina tre anläggningar i Sverige, för att kunna rampa upp produktionen och genomföra en kompetenshöjning för hela verksamheten. Under de senaste tre åren har den svenska verksamheten redan utvecklats kraftigt, närmare tredubblats. Men det behövs mycket mer, med tanke på hur läget ser ut i Europa och världen nu.

– Den största tillväxten sker just nu i Karlskoga, där vi har vårt granatgjuteri och där vi ser störst intresse från marknaden. Dock så ska hela verksamheten utvecklas och då behöver vi utöka ytterligare gällande anställda och kompetens de närmsta åren. säger Håkan Führ, vd för Nammo Sweden AB.

– Om vi ska kunna rekrytera så pass många nya medarbetare som vi behöver så måste vi börja synas mer. Bland allmänheten är Nammo inte ett speciellt välkänt varumärke, men det borde vara det. Vi kommer nu att arbeta ännu mer med att visa vårt värde, vad vi har att erbjuda och framför allt förmedla att man kan vara med och bidra till samhällsnytta genom att välja Nammo som arbetsgivare, säger Lena Erntell, som är HR-chef.

Behöver kompetens inom ett brett spektrum

Nammos olika verksamheter behöver olika typer av kompetens. Utöver ammunitionstillverkning för fin- respektive grovkalibrar i Karlsborg och Karlskoga så finns en kompletterande produktion av delkomponenter i Lindesberg, och i Vingåker omhändertas gammal ammunition som kan demonteras och återvinnas.

– Med tanke på vår mångfacetterade verksamhet så behöver vi kompetens inom ett brett spektrum. Exempelvis så söker vi ett stort antal operatörer för alla tillverkande enheter. Vi söker även specialiserade sprängämnestekniker och gjuttekniker samt skiftesledare då vi har för avsikt att gå upp i skift i vår produktion, informerar Martin Stang.

Det är ingen överdrift att säga att Nammo just nu befinner sig i den största tillväxten hittills under bolagets historia.

– Jag skulle nog säga att vårt kompetensbehov inom försvarsindustrin kan liknas vid det som Norrland har nu i samband med alla stora industriinvesteringar. Vi vill också anställa folk som är villiga att flytta till jobbet, vi kan inte förlita oss på outsourcing till exempel, säger Håkan Führ.

Säkerställer allas framtid

– En stor utmaning är att Nammo som arbetsgivare konkurrerar med bolag med stark global verksamhet. Dock är vi också globalt ledande inom vår nisch och vi har ett varumärke som alla kan vara stolta över, säger Fredrik Erninge, produktdirektör på Nammo.

Det råder ingen tvekan om att Nammo fyller en avgörande samhällsfunktion. Det borde vara något som lockar fler att söka sin nästa jobbutmaning just här. Dessutom har Nammo en skandinavisk kultur där man ser människan bakom arbetsrollen. 

– Vi får bara göra affärer med nationer som är godkända av våra politiker. Nammo finns för att säkra alla medborgares trygghet i det landet. I och med det så förvaltar vi deras försvarsekonomi, och vi ska göra trygga och säkra affärer som säkerställer både vår egen och andras framtid. Den tveksamhet som vi tidigare sett när det gäller att arbeta inom försvarsindustrin ser vi inte längre, det är en helt annan medvetenhet nu, menar Sofi Eriksson, som är chef för kontraktskontoret på svenska Nammo.