Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kan man leva på sol och vind gratis för evigt?

Med dagens elpriser är många intresserade av att investera i långsiktiga lösningar och bli sina egna fossiloberoende mikroproducenter. Det har inte bara en ekonomisk aspekt. Allt fler vill även aktivt bidra till att minska klimatförändringarna, och då är förnybar energi från i första hand sol och vind det bästa alternativet.

Parisavtalet omfattar bland annat målet att den globala uppvärmningen ska nå långt under 2 grader till 2030, och landa på max 1,5 grader. Det är något som solcellsföretaget 1KOMMA5° vill understryka och uppmana genom valet av namn och varumärke.

– Det finns inga genvägar för att uppnå de mål som satts genom Parisavtalet, vi måste göra aktiva val och alla måste bidra för att de globala miljömålen ska kunna nås. För vår del handlar det om att erbjuda solcellspaneler i första hand för hushåll, med målet att bidra till en klimatneutral villamarknad i Norden till 2030, säger Gunnar Jönsson, vd och medgrundare 1KOMMA5° Sverige och Norden.

Ser till helheten

På 1KOMMA5° ser man till helheten. Ett exempel är materialval. En nyckelråvara i solceller är kisel, och den utvinns i första hand under ohållbara och inhumana förhållanden i Kina. Det finns dock mer hållbara alternativ, och här har 1KOMMA5° valt att använda kisel från Tyskland istället. Det understryker den grundläggande ambitionen hos företaget.

– Om man ska marknadsföra sig som en aktör som eftersträvar hållbarhet ska man även kunna stå för det fullt ut, påminner Gunnar.

Det finns stora variationer i kvalitet på dagens solpaneler. De flesta konsumenter har inte koll på var solpanelerna tillverkas eller hur hållbara de faktiskt är. Här har 1KOMMA5° gjort sin grundläxa.

– Vi använder enbart solpaneler som tillverkats etiskt och hållbart. Vi har en spårbarhet som många andra saknar. Det gäller även kvalitet i våra installationer. Vi har alla utbildningar och certifikat som man bör ha för att utföra en bra installation, som möter riktlinjer och krav inom branschen. Detta är också något som många aktörer saknar idag, menar Gunnar.

Det är en överhettad marknad med många aktörer. Hur kan konsumenterna hålla koll på vilka aktörer som följer riktlinjerna inom branschen? Gunnar svarar:

– Det finns en lista över certifierade solcellsinstallatörer hos Svensk Solenergi. Den bör alla som har intresse av att investera i en solcellsanläggning ta sig en titt på innan man beställer ett projekt. Vi är med här och är certifierade.

Vilka utmaningar finns?

Det finns en stor utmaning när det gäller förnybar energiproduktion från sol och vind, och det är att produktionen skiftar kraftigt under dygnets timmar. Den är även beroende av väderförhållanden. Den största utmaningen är att vi oftast behöver mer energi under vissa tider på dygnet, och det finns ingen garanti för att med sol och vind kunna täcka det behovet.

Den främsta lösningen på denna utmaning är att tillämpa batterilösningar och lagra energi. Här finns förvisso tekniken redan nu, men den tillämpas inte i så stor utsträckning som den skulle kunna göra. 1KOMMA5° erbjuder redan smarta batterilösningar för såväl större som mindre solcellsanläggningar.

Kan man verkligen leva på sol och vind?

Med rätt teknik och smarta lösningar kan man enligt 1KOMMA5° verkligen leva på sol och vind livet ut. Efter de initiala investeringarna och återbetalningstiden för dessa blir energikonsumtionen dessutom gratis.

Utöver kompletta solcellsanläggningar inklusive batterier och smart styrning erbjuder 1KOMMA5° även laddboxar samt system för att spara energi i fastigheter.

Plattformen HeartBeat är en av 1KOMMA5° egenutvecklad styrfunktion som hjälper hushållen att hålla koll på energiproduktion kontra konsumtion. Med rätt investeringar behöver man aldrig mer tänka på elräkningen, den kommer inte! Istället kan man bli sin egen mikroproducent och till och med kanske tjäna en liten slant på det.