Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Fotboll som katalysator för hållbar samhällsförändring

I Sverige är fotbollen mer än bara en sport eller underhållning; den utgör hjärtat i en omfattande folkrörelse. Fotbollens unika förmåga att förena samhället gör den till en social sammanhållande kraft och en betydelsefull ekonomisk aktör. Utöver ekonomi och sociala aspekter fungerar fotbollen som en spegel för samhällets värderingar och normer, och den har kraften att påverka synen på jämställdhet, inkludering och fair play. Genom att vara en plattform för olika kulturer och bakgrunder bidrar fotbollen till att forma en öppnare och mer tolerant samhällskultur.

240218 Halmstads Naeem Mohammed jublar efter 1-0 under fotbollsmatchen i Svenska Cupen mellan Halmstad och Helsingborg den 18 februari 2024 i Göteborg.

Initiativet #FRAMÅT, som tagits fram av Halmstads Bollklubb, strävar efter att skapa varaktig inverkan på samhället och bygga broar mellan partners, fotbollssupportrar och hållbarhetsentusiaster. Hur fotbollen, genom HBK:s ledarskap, går utöver planen och blir en drivkraft för förändring och samhällsbyggande.

HALMSTADS BOLLKLUBB DRIVER HÅLLBAR SAMHÄLLSFÖRÄNDRING GENOM #FRAMÅT

HBK har tydligt förstått vikten av samarbeten med näringslivet och kommunen för att förstärka och maximera påverkan av deras ambitiösa hållbarhetsprojekt, #FRAMÅT. Klubben omfamnar stolt fotbollens centrala roll som en kraftfull folkrörelse och dess betydelsefulla påverkan på samhället. I det ambitiösa hållbarhetsprojektet tar HBK ledningen genom samarbete med näringslivet och kommunen för att främja inkludering och hälsa bland barn och unga.

STRATEGISKT VAL AV SAMARBETSPARTNERS

För att maximera projektets påverkan betonar HBK vikten av partnerskap med näringslivet och kommunen. Genom strategiska samarbeten och gemensamma aktiviteter strävar klubben efter en hållbar och övergripande påverkan. Partnerskapen etableras genom tydliga överenskommelser och ömsesidiga målsättningar, där HBK inte bara engagerar sina partners ekonomiskt utan även genom resurser, expertis och engagemang. Det skapar en samarbetskultur som främjar ömsesidig tillväxt och positiv samhällsinverkan. En nyckelkomponent i HBK:s framgångsrika hållbarhetsinitiativ är noggrant utvalda samarbetspartners från näringslivet och den offentliga sektorn, vilket skapar en varaktig och meningsfull påverkan på samhället.

MÄTNING OCH UTVÄRDERING FÖR EFFEKTIVITET

För att utvärdera projektets påverkan använder HBK enkätundersökningar riktade mot barn som deltagit i deras skolbesök. Med betoning på anonymitet, etik och noggrann dataanalys visar resultaten att medvetenheten och förståelsen för ”Kompissnack” är hög, och programmet upplevs som meningsfullt av hela 50% av deltagarna. Positiva indikationer på social inkludering och hälsa är tydliga, där majoriteten skulle rekommendera projektet. Under året har HBK framgångsrikt nått ut till 1000 barn och etablerat värdefulla kontakter med lärare, pedagoger, rektorer och föräldrar. Framtida mål inkluderar att utvidga projektets positiva inflytande genom att nå fler deltagare i samhället.

AKTIVITETER INOM #FRAMÅT-PROJEKTET – FOKUS PÅ INNANFÖRSKAP & HÄLSA

Nedan följer de aktiviteter som ingår i projektet och är indelade i två fokusområden:

Innanförskap & Hälsa.

Kompissnack sker i skolor och föreningar, med ett fokus på främjade av den psykiska och fysiska hälsan. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten när det kommer till hälsa och välbefinnande.

Lässpelet sker i samverkan med skolbiblioteken. Där en fotbollsspelare, tillsammans med barnen har högläsning. Syftet är att motivera barnen till läsning.

Kvällsfotboll är en ny satsning som planeras dra i gång år 2024. Målet är att främja fysisk aktivitet och träning i socialt samspel. Genom att skapa möjligheter för kvällsfotboll kan detta bidra till en mer rättvis fritid och ökad rörelse för Halmstads barn och unga.

Jobbsnack där HBK tillsammans med samarbetspartners, under år 2024, kommer bjuda in unga vuxna som befinner sig utan sysselsättning till jobbsnack på Örjans vall. Syftet är att kunna erbjuda någon form av sysselsättning.

HBK är fast beslutna att använda fotbollen som en drivkraft för positiv förändring och inser att långsiktighet samt noggrann mätning av verklig påverkan är utmaningar. Med entusiasm ser klubben fram emot att, i samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn, bygga en framtid där fotbolen inte bara är en sport utan även en kraft för ökat innanförskap och hälsa. På så sätt blir Halmstads Bollklubb en viktig bidragande faktor till de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030.