Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovationskraft finns även i mogna produkter

Hur kan man arbeta innovativt med en väletablerad och mogen produkt? Ställ frågan till Encitech i Halmstad. Företaget har nämligen lyckats nylansera en rads olika traditionella produkter som funnits på marknaden under flera decennier.

Encitech fokuserar på hög servicenivå, långsiktiga relationer och kundanpassar ofta produkter

Säg det Encitech inte kan om kopplingar och kåpor för elektronisk utrustning och kablage. Under 50 års tid har Encitech utvecklat den här typen av produkter för tillämpning inom tung industri, järnvägssektorn, medicinteknik, försvarsmateriel, telekommunikation och den marina industrin.

Både egenutvecklat och andras varumärken

Encitech utvecklar egna produkter men är även en distributör av andra tillverkares lösningar. Ofta är det produkter som ser likadana ut som de Encitech själva har utvecklat, men fabrikat skiljer sig. Det är för att erbjuda kunderna så stor bredd som möjligt. Om man är van vid att använda ett visst fabrikat och vill fortsätta med det har Encitech nästan garanterat produkten tillgänglig.

– Vi är en del av ett globalt distributionsnät både för egenutvecklade produkter samt för andra varumärken som finns i vår portfölj. Vi är noga med att alltid företräda varumärken som förknippas med kvalitet och hållbarhet, säger Michael Ahlgren, vd på Encitech.

Michael har en bred bakgrund från olika bolag men har arbetat med de produkttyper som Encitech utvecklar, tillverkar och distribuerar under cirka 20 års tid. De senaste tre åren som vd. Det han inte vet om kopplingar är kanske inte heller värt att veta. Under sitt yrkesliv har han sett i princip alla varianter som finns på marknaden.

Kundanpassar där det behövs

Bolaget firar 50 år i år, produkterna har funnits ännu längre. Till skillnad från många av konkurrenterna har Encitech kombinerat utveckling, tillverkning och distribution under samma tak, vilket innebär att man till exempel kan justera och kundanpassa produkter i egen regi.

– Vi är mycket lyhörda inför våra kunders behov. Det finns väldigt många standarder inom vårt produktområde, men det finns ändå ett behov av att anpassa delar av sortimentet. Vi fokuserar helt och hållet på att ha en hög servicenivå och att bygga långsiktiga relationer med våra kunder, säger Michael.  

Vill utveckla närmare samarbeten

En utmaning under pandemiåren har varit att få tag på komponenter och material. Encitech har löst situationen genom att lagerhålla en stor del av sortimentet samt knyta samarbeten med svenska tillverkare så långt det är möjligt. Samarbeten på hemmaplan är något som Michael gärna ser att man kan utveckla ännu mer.

– Det finns stora fördelar med att satsa mer på svensk produktion hela vägen. Det fick vi erfara speciellt under pandemin. Vi vill även fördjupa samarbeten när det gäller kompetensförsörjning. Vi har redan ett med Högskolan i Halmstad till exempel. Vi utbyter kunskap, men vi vill också vara synliga för studenter som kan bli framtida medarbetare. 

Michael gick själv på Högskolan i Halmstad och anser att närheten till högskolan är en stor fördel när Encitech ska rekrytera, vilket man kommer att behöva göra inom kort.