Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Intea bygger för framtiden

Intea Fastigheter grundades för mindre än tio år sedan, men är redan en viktig spelare i samhällsutvecklingen i Sverige. För Intea handlar det om att ta ett omfattande socialt ansvar genom att utveckla och bygga hållbara offentliga miljöer, för bland annat rättsväsende, sjukvård och skola.

Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital och fokus ligger på att bygga fastigheter som är både ändamålsenliga, säkra, och hållbara.

Det är många faktorer som skiljer Intea från andra fastighetsbolag. Det är inte minst det sociala perspektivet, som för Intea är starkt förknippat med en strävan efter att skapa hållbara fastigheter som tål att nyttjas över lång tid. Eftersom Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital ligger fokus på att bygga fastigheter som är både ändamålsenliga, säkra, och som redan kommunicerat – inte minst hållbara.

– Våra hyresgäster i Halmstad är nästan uteslutande offentliga verksamheter, där Högskolan i Halmstad är vår absolut största hyresgäst, tillsammans med ett antal andra utbildningsverksamheter, så som Halmstad kommun samt privata gymnasieskolor. Utöver det har vi även ett antal kommersiella aktörer i vårt bestånd vilket skapar en härlig mix av verksamheter i vårt område, säger Johanna Tideman, vd på Intea i Halmstad.

Östra Halmstad, en stadsdel i förändring

Inteas fastighetsbestånd ligger i östra delen av staden som är en stadsdel under stor förändring. Detta tack vare Södra infarten där etapp 1 redan är färdig och där etapp 2 är påbörjad och beräknas vara fullt utbyggd till årsskiftet 2026-2027.

– Vi märker redan av en större efterfrågan i vårt område, från alla typer av olika verksamheter. Detta tror jag är en följdeffekt av Södra infarten där man inser att vårt område har en mycket strategisk placering, berättar Johanna.

Ska utveckla något helt nytt

Utöver detta är Intea själva mitt uppe i en detaljplaneprocess, som bland annat ska möjliggöra för byggnation av studentbostäder och ytterligare verksamhetslokaler i området kring högskolan.

– Även om vårt huvudfokus inte är studentbostäder så är vi mycket måna om att detaljplanen kommer i mål så att vi får möjligheten att bygga attraktiva lokaler för olika typer av verksamheter i kombination med en härlig utemiljö. Vi vill bli en modern och hållbar stadsdel där vi strävar efter att försöka bygga bort en stor del av biltrafiken till förmån för cykeltrafik och bra kollektivtrafik. Möjligheten att resa hållbart till vårt område ska vara en självklarhet där det ska bli enkelt att välja bort bilen.

Johanna är noga med att poängtera att det långsiktiga målet är att skapa något helt nytt i Halmstad, med fokus på hållbart resande och sunda miljöer.

– Vi har här ett strategiskt bra läge mellan E6:an och järnvägsstationen, och dessutom har vi en flygplats 10 – 15 minuter bort. Det ger bästa tänkbara förutsättningar för att bygga något som är både lättillgängligt och som kan vidareutvecklas i framtiden. Vi ser fram emot att få vara med och bygga en modern och hållbar stadsdel, där vi förhoppningsvis kan skapa ännu bättre förutsättningar för staden att attrahera studenter och olika typer av verksamheter, avslutar Johanna med.