Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2021-11-11

Affärstidningen Näringsliv är en del av Sävedalens Info Team AB (Hänvisas på denna sidan som ”InfoTeam”).

Personuppgifter

InfoTeam värnar vi om din/er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina/era personuppgifter på bästa sätt i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy redogör för vilken slags information InfoTeam samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på InfoTeam’s webbplatser, i samband med utskickad information eller annan kontakt samtycker du/ni till att vi behandlar dina/era personuppgifter i enlighet med texten nedan.

Sävedalens Info Team AB, orgnr. 556496-6611, Box 2079 – 433 02 Sävedalen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar

Kundregister

InfoTeam kommer att behandla de personuppgifter som du/ni lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera de eventuella avtal vi har emellan oss samt för att kunna administrera eventuell fakturering och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. InfoTeam behandlar följande personuppgifter i dessa sammanhang:

  • För- och efternamn
  • Företag
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Kontaktformulär

Om du använder vårt kontaktformulär på webbplatsen så skickas dina uppgifter via e-post till oss på InfoTeam. Personuppgifter som skickas är:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer (valfritt)

Det är bara enstaka anställda hos InfoTeam som har tillgång till denna information och vi undviker att vidarebefodra dessa uppgifter utanför våran organisation.

Undvik att inkludera känslig information om dig själv eller någon annan i meddelandet när du använder kontaktfomuläret. Infomation som etnisk bakgrund, politiska åsikter, medicinsk historia, religion eller filosofiska övertygelser, eller genetiska eller biometriska data.

Nyhetsbrev

Om du är registrerad för vårt nyhetsbrev så sparar vi ditt namn och e-postadress så länge du fortfarande prenumererar på nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. En länk för avregistrering finns i varje utskick. Du kan även avregistrera dig genom att skicka e-post till info@infoteam.se. Personuppgifter som sparas när du prenumenerar på vårt nyhetsbrev:

  • Namn
  • E-postadress

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Vår publika webbplats på naringsliv.se är helt fri från cookies.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Du kan rensa alla cookies från denna webbplats genom att använda länken nedan.

Rensa alla cookies från naringsliv.se »

Hur vi använder dina personuppgifter

De insamlade personuppgifterna kan komma att användas för nyhetsbrev . Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via webbsida. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Om du samtycker till att vara registrerad kund/medlem hos InfoTeam sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du inte har registrerat dig som kund/medlem sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller avtalstid samt leveransåtagande.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa har samlats in. Du kan få tillgång till denna information genom att skicka en begäran till oss. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på Webbplatsen och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn, mm. kan du uppdatera dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring så kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Annonsering

Inga tredjepart tjänster används på sidan för att sköta annonseringen. Tekniskt sker all annonsering på sidan sker helt i egen regim. Annonseringen är inte riktad efter besökarens uppgifter via cookies eller liknande. Annonseringen är istället anpassad efter innehållet som den aktuella sidan visar.

Statistik

Vi samlar in anonym statistik om ditt besök för att hjälpa oss att analysera och förstå hur våra besökare använder denna webbplats. Detta sker utan några tredjepart tjänster och endast InfoTeam har tillgång till denna datan. Insamlingen av din besöksdata sker utan hjälp av cookies. Din IP address ”anonymiseras” innan den lagras i vår databas. Till exempel 888.888.888.888 > 888.888.888.000. På så vis sparas inga personuppgifter om dig i vår databas i enlighet med GDPR.

Ändringar i Integritetspolicyn

InfoTeam förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.