Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

100 års erfarenhet ger konkurrenskraft

Den 1 februari 2016 fusionerades två anrika familjeföretag till ett av Sveriges största och mest erfarna inom industrilackering. På så vis kan man säga att historia skrevs när MPA Rostskydd Måleriproduktion AB och Oscar Strandberg Industri AB slogs ihop och bildade MPA Strandbergs Måleriproduktion AB. Det nya bolaget marknadsförs som MPA Strandbergs och har siktet inställt på expansion genom förvärv längs med Sveriges ostkust.

Det är sammanlagt ett sekel av erfarenhet inom industrilackering som ligger till grund för nya MPA Strandbergs då MPA etablerades 1986 och Strandbergs 1946. Det är precis vad svensk industri behöver för att möta global konkurrens. Svensktillverkat anses vara synonymt med kunskap och kvalitet, det tar MPA Strandbergs fasta på och vidareutvecklar för framtiden.

Kan öka svensk konkurrenskraft
Industriell ytbehandling, lackering av rälsburna fordon samt fordon för försvarsindustrin, pulverlackering samt entreprenader inom vattenkraft och infrastruktur är bara några exempel på vad MPA Strandbergs erbjuder. De ursprungliga bolagen ansågs båda vara framstående på miljöfronten med vattenburna lackeringssystem som grund.
MPA var tidigt ute genom att låta hela verksamheten certifieras enligt Auktorisation för Rostskyddsmålning och ISO 14001. Strandbergs var också ett av de första auktoriserade Rostskyddsföretagen i Sverige och har varit en betydande kraft för utvecklingen av hela branschen. Som ett gemensamt bolag kan MPA Strandbergs åstadkomma ännu mer när det gäller hållbar utveckling inom svensk industri, det är VD Stefan Jansson övertygad om.
Strandbergs är även delägare i Erigoraise, ett väldigt intressant projekt som innebär att framtidens teknik för att bygga vindkraftstorn kostnadseffektivare skapas.
– Tornen utvecklas av vår samarbetspartner och vi står för ytbehandlingskunskapen. När produkten är mogen för marknaden är vi först i världen med just den här tekniken och det kan bli väldigt stort. Vi kan använda vår kunskap och utveckla liknande projekt tillsammans med andra industrier och därmed öka svensk konkurrenskraft, säger vVD Michael Strandberg.

Satsar på förvärv och utbildning
De närmaste fem åren blir spännande för MPA Strandbergs. En stor region ska vävas samman i norr och utmed en kuststräcka på ungefär 50 mil satsar man på nya förvärv och partnerskap. En utmaning ligger i att hitta kompetens eftersom det utbildas alldeles för få specialister inom industriell ytbehandling enligt MPA Strandbergs vice vd Michael Strandbergs mening.
– Det finns i princip inga utbildningsanordnare i Sverige som bedriver nischad specialistutbildning inom just industriell ytbehandling för applikation inom de områden som vi specialiserar oss på. Som större bolag har vi resurser för att bedriva internutbildning och det är oerhört viktigt för vår framtid, säger Michael.
Både Michael och Stefan ser järnvägens framtida utveckling i Sverige som en stor möjlighet för MPA Strandbergs. Det finns redan en hel del kunskap och erfarenhet kopplat till underhåll och ytbehandling av rälsburna fordon i företaget och den kommer väl till pass nu när tågtrafiken ska utökas.

Nya möjligheter med nya investeringar
Andra växande områden är processindustrin och energibranschen. Enbart i Örnsköldsvik görs stora investeringar, bland annat Metsä Boards miljardinvestering, som ger ringar på vattnet för ett lyhört kunskapsföretag som MPA Strandbergs.
– Ytbehandling av komponenter behövs inom de flesta om inte alla industriella segment, våra tjänster kommer med andra ord alltid att behövas. Nya möjligheter presenteras med nya investeringar såväl lokalt som i övriga Sverige och det ska vi ta vara på, säger Stefan Jansson som avslutning.