Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

100 procent förnybar energi från Arvika Kraft AB

Det är enbart förnybar energi från sol och vatten som produceras av Arvika Kraft. För den som vill köpa sin el lokalt, med kännedom om dess ursprung och dessutom med vetskap om att eventuellt överskott återinvesteras till förmån för lokal utveckling, så finns det i Arvika ett mycket kraftfullt erbjudande.

De småskaliga vattenkraftstationer som tillsammans producerar ungefär 70 GWh förnybar el i forsarna i Arvika och Eda kommuner köptes från Fortum av Arvika kommun i slutet av 2012. Idag drivs de tillsammans med en av Sveriges största solcellsparker i Mosseberg, strax utanför Arvika, i det kommunala bolaget Arvika Kraft.

Viktigt i Sveriges energimix
Småskalig vattenkraft är ett viktigt komplement i Sveriges energimix. Den är helt förnybar, och det passar Arvika Kraft mycket bra. Ambitionen har alltid varit att vara nytänkande med miljöförbättrande åtgärder, vilket för övrigt även kännetecknar systerbolaget Arvika Fjärrvärme också. Ett tydligt exempel på det är att fjärrvärmen i kommunen är näst intill 100 procent återvunnen och förnybar.
För Arvika Kraft gäller då i jämförelse 100 procent förnybar energi, som produceras via vattenkraftverket samt via solcellsparken, som går under namnet Megasol.
– Enbart i Megasol produceras så pass mycket el att det kan försörja ungefär 450 hushåll i Arvika. Om det jämförs med andra satsningar inom solenergi så är det en stor anläggning, menar Thomas Malmstedt.
För Arvika Kraft utgör solparken en investering som räknas hem i mycket mer än i kronor och ören. Det handlar framförallt om att visa på en hög nivå av miljömedvetenhet – där Arvika Kraft bidrar till att nå kommunens mål om att bli klimatneutral redan 2030.

Ett grönare alternativ
Nu till hösten startar Arvika Kraft sin elhandel. Att vara ett grönare alternativ från en trygg partner är ledstjärnan och den är Thomas Malmstedt mycket stolt över.
– Tack vare satsningen kommer det att bli enklare för våra kunder att göra rätt och välja rätt för miljön. Vi kommer aldrig att konkurrera med lägsta pris – men vi kommer att vara det mest lönsamma sett ur ett längre perspektiv, eftersom vi enbart säljer förnybar el, och de intäkter vi får kommer att återinvesteras lokalt.
Det blir en spännande utveckling för Arvika Kraft, och för kommunen, som precis som Thomas Malmstedt understryker kommer ett steg närmare sin klimatvision.