Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

60 år av oöverträffad säkerhet

Drygt två mil utanför Örebro i det lilla brukssamhället Frövi lever en stark industritradition kvar. Här finns nämligen några av Sveriges främsta tillverkare av nischprodukter som används i princip överallt i samhället, saker som vi ibland tar för givet, men som är oumbärliga i många sammanhang. Det handlar om till exempel brand- och säkerhetsdörrar.

MaxiDoor är ett teknikinriktat företag som konstruerat och tillverkat ståldörrar och portar för den svenska marknaden i över 60 år. Kriminalvården, landsting, stora fastighetsägare och kommunala fastighetsbolag utgör stora återkommande slutkunder. Den gemensamma nämnaren är höga krav på kvalitet, säkerhet och slitstyrka, här utgör MaxiDoor ett av marknadens mest välrenommerade varumärken.

Tillväxt genom flexibilitet
MaxiDoor är idag ett välmående företag med ett 40-tal anställda och starka expansionsplaner i Frövi. Förutom täta ståldörrar tillverkar MaxiDoor även hela stålpartier för entréer, fönster och liknande. Marknaden för stålpartier har vuxit ikapp brand- och säkerhetsdörrarna och utgör idag ungefär 60 procent av MaxiDoors tillverkning.
– Även om stålpartier volymmässigt utgör ett större segment så kommer vi att fortsätta utveckla vårt sortiment inom brand- och säkerhetsdörrar. Det är här vi har våra rötter, förklarar vd Jens Gustafsson, som även äger en del av MaxiDoor sedan 2008.
När företaget etablerades i början av 1950-talet var ståldörrar första prioritet, men då tillverkades även mycket annat vid sidan om, som till exempel kassaskåp.
– Vi är fortfarande en liten aktör på marknaden när det gäller ståldörrar, men det ger oss samtidigt en stor flexibilitet för att skräddarsy lösningar efter kundens önskemål. Det gör vi hela tiden, och det är så vi skapar tillväxt, fortsätter Jens.
Som tillverkare av stålpartier utmärker sig MaxiDoor som en av de fem största leverantörerna i landet.
– För att öka marknadsnärvaron har vi nyligen börjat tillverka brandhissdörrar på uppdrag av en samarbetspartner i Stockholm.

Stål för prestanda
MaxiDoor kan med hög precision och flexibilitet utforma exakt det som kunden efterfrågar. Med egen plåtverkstad löser MaxiDoor även de mest komplexa uppdragen från exempelvis Kriminalvården, som ställer höga krav på specialoptimerade lösningar förenat med högsta tänkbara säkerhet.
– Kriminalvården är en viktig samarbetspartner för oss, och vi utvecklar mycket nya lösningar tillsammans. Vi har valt att profilera oss med stål för prestanda, där vi lyfter fram stålets unika egenskaper gällande slitstyrka, hållfasthet och beständighet. Stål har dessutom bättre egenskaper vid brand samt en högre säkerhetsklass än exempelvis aluminium, upplyser Jens Gustafsson.
MaxiDoors ståldörrar är dessutom helt återvinningsbara och miljögodkända enligt Byggvarubedömningen. Ett bra alternativ både ur säkerhets- och miljösynpunkt, med andra ord.