Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

70 år av hållbar samhällsutveckling

Hans Wallenstam var inte ens 30 år fyllda när han tog över som vd på ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag 1991. Det var samtidigt under en av Sveriges värsta ekonomiska kriser genom tiderna. Den framsynte grundaren Lennart Wallenstam hade under de senaste 50 åren byggt upp en bred verksamhet med fokus på långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

Det var mycket tack vare Lennart Wallenstams enastående förmåga att tänka och investera långsiktigt som företaget överlevde en kris som i stort sett ödelade fastighetsmarknaden i Sverige.
– Jag började i uppförsbacke, men genom att jag precis som min far vågade satsa på nytänkande och innovativa idéer kunde vi inte bara överleva utan även skapa tillväxt på en annars mycket hårt utsatt marknad, säger Hans Wallenstam inledningsvis.

Unik överlevnadsstrategi
Wallenstam utvecklade en för det sena 90-talet unik överlevnadsstrategi. När elpriserna blev turbulenta i början av 2000 – 2001 drev innovationskraften på inom bolaget och man började undersöka olika möjligheter med förnyelsebara energikällor.
Wallenstam ägde bland annat en industrifastighet i Mölnlycke som låg precis ovanför ett vattenfall. Även om vattenfallet hade en för låg fallhöjd för att kunna tjäna som vattenkraftskälla hade ett frö planterats, och redan 2006 investerade Wallenstam i sitt första vindkraftverk vid den bohuslänska kusten.
– Det främsta syftet var att prissäkra vår egen energikonsumtion och då tog vi helt enkelt vara på möjligheterna som fanns. Vi såg enbart förnybara energikällor som ett gångbart alternativ, och då blev vindkraft den teknik som vi valde att satsa på, berättar Hans Wallenstam.
Wallenstam har under de senaste åtta åren investerat i ett flertal egenägda och delägda vindkraftverk. I dagsläget förser omkring ett 60-tal vindkraftverk över hela Sverige Wallenstams fastigheter med 100 procent förnyar el, och som komplement har man även investerat i egna vattenkraftverk. Den offensiva satsningen gör Wallenstam till det enda fastighetsbolag i Sverige som är självförsörjande på förnybar energi.

Ny affärsplan
Wallenstam genomför i skrivande stund ett antal stora projekt i Göteborg, Stockholm och Helsingsborg. I år antogs en ny affärsplan med målet att bygga 1500 bostäder per år under de kommande fem åren, mot tidigare 500 per år. Både hyres- och bostadsrätter är inräknade i det nya målet.
– Vi har en stor utmaning framför oss, men vi har samtidigt en produktionsapparat som gör det möjligt för oss att anta nya den nya ambitionen om att bygga 1500 nya bostäder årligen, kommenterar Hans Wallenstam.
Produktionsvolymen som planeras för kommande femårsperiod är väl tilltagen och nuvarande energiproduktion inom Wallenstam täcker förvisso behovet – men det slutar inte där. Wallenstam arbetar även med kraftfulla insatser för att energieffektivisera det befintliga fastighetsbeståndet och satsar samtidigt på energisnål nybyggnation.
Idag producerar Wallenstams vatten- och vindkraftverk ett överskott som säljs på elmarknaden. För att täcka framtida behov söker Wallenstam ta vara på alla tänkbara möjligheter, därför har koncernen nyligen valt att utöka sitt aktieinnehav i det svenska solcellsbolaget Exeger. Hans Wallenstam avslöjar att investeringarna i Exeger bland annat ska resultera i att solceller planeras för framtida bostadsprojekt i Wallenstams regi.

Bibehållen vision
Wallenstam värnar även om den sociala hållbarheten, något som varit tydligt ända sedan Lennart Wallenstam grundade företaget 1944. Wallenstam stödjer bland annat ett antal idrottsföreningar, och har under en längre tid även varit engagerade i Räddningsmissionens samt Stadmissionens arbete. Här är Wallenstam involverade i flera dimensioner, dels genom att sponsra arbetet, men också genom att tillhandahålla lokaler för den här typen av verksamhet.
– Att bidra till en hållbar samhällsutveckling var Lennart Wallenstams mål när han startade företaget och det är fortfarande vår vision idag, säger Hans Wallenstam avslutningsvis.