Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

94 000 möjligheter på kvarteret Batteriet

Nu öppnas dörrarna för helt nya etableringsmöjligheter om sammanlagt 94 000 kvadratmeter mark i Hultsfred. Fastigheten Batteriet når 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar.
– Vi skapar en spännande modern hubb av logistik och handel i bästa små-ländska läge, säger Lars Rosander, kommunalråd Hultsfreds kommun.

Det är mark på fastigheten Batteriet som företag och verksamheter nu får möjlighet att köpa. Under 47 år har det tillverkats batterier på fastigheten, som genomgått en omfattande sanering. Detaljplanen för området väntas antas under våren.

Området styckas i flexibla tomter för att passa en bredd av intressenter och Schenker, logistiktunga IKEA Industry och DSV Roads blir närmsta grannar. Läget är strategiskt bredvid riksväg 23/34.

Enligt körtidsanalyser från företaget ESRI, som specialiserat sig på geografiska data, nås området av 6,5 miljoner kunder inom fyra timmar från området. År 2030 är den siffran 7,1 miljoner om SCB:s befolkningsprognos för området slår in.

Det talar sitt tydliga språk, läget, liksom hela Hultsfred, är en logistisk fullträff, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef på Hultsfreds kommun.

Hultsfreds Kommunala Industri AB ser även över intresset av så kallade ”radhus för företag” på fastigheten.

Det blir spännande att se vilka företag och verksamheter som vill vara med och utveckla området ytterligare. Vi har redan under saneringen märkt ett stort intresse för tomterna, säger Lars Gjörloff.

Läs mer på batteriet.hultsfred.se