Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

AA Logistik – ett anrikt åkeri i Västerås

AA Logistik i Västerås arbetar med logistiklösningar och har tre verksamhetsområden; transporter, packning och lagring.
Företaget är ett av Sveriges äldsta åkerier och ingår i koncernen AA-Bolagen, som startades redan på 1870-talet.

För länge sedan bestod kommunikationerna – förutom järnvägarna – i stort sett av hästskjutsar ute i bygderna. Det var så Anders Andersson en gång lade grunden till vad som skulle bli ett av landets största familjeägda transportföretag. Det åkeri han startade 1872 har idag över 400 anställda.
I AA-Bolagen ingår, förutom AA Logistik, också Västberga Åkeri, AA Tank, AA Milktrans, AA Energi och AA International.
AA Logistik har idag cirka 65 anställda och omsätter 65-70 miljoner kronor.
– Inom transporter och distribution har vi vårt fokus på den lokala marknaden i Västmanland och delar av Sörmland och Uppland. Vi har också lagerverksamhet och är framför allt lagerleverantör till de stora industrierna i Västerås, som till exempel ABB och Bombardier, berättar Nils Öqvist, VD på AA Logistik.
Inom verksamhetsområdet Packning är ingenting för smått eller för stort förr AA Logistik.
Företaget erbjuder helhetslösningar, allt från godsmottagning till packning vidare till transport av godset. Vill kunden endast ha en del av länken så går det självklart lika bra.

Komplexa transporter
– På transportsidan jobbar vi gärna med komplexa transporter. Vi fraktar och distribuerar gärna gods som hör till stora projekt, där det krävs mycket kunskap från distributören, säger Nils Öqvist och fortsätter:
– Det som skiljer oss från många andra aktörer i åkeribranschen är kvalitet ett absolut fokus. För att kunna hålla den höga kvaliteten måste vi jobba mer noggrant med fler kontrollpunkter. Ett litet misstag från oss kan ge stora konsekvenser för vår kund. Ett exempel är att en enda felpackad artikel kan leda till ett produktionsstopp någonstans i världen, till exempel avseende vatten eller vindkraft. I denna typ av logistik är noggrannhet och kvalitet viktigare än priset för själva hanteringen.

Komma närmare kunderna
Framtidsvisionen för Nils Öqvist är att AA Logistik ska bli ännu bättre och komma ännu närmare de stora kunderna.
– Vi kanske till och med kan börja jobba ”in house” hos våra kunder och bli en del av deras apparat i stället för att de bara anlitar oss när de beställer våra tjänster. Det har redan nu börjat hända att vissa kunder anlitar oss tidigt i ett projekt när de vet att de ska leverera något för att antal miljoner kronor om sex månader. Vi kan då vara med redan vid projektstarten och planera när och hur packning och transporter ska gå till.
Nils Öqvist tillträdde posten som VD i mars 2012 och har en stor del av sin historik inom Facility Management.
AA Logistik är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljö- och trafiksäkerhetscertifierat enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierat enligt AFS 2001.
Företaget har en mycket hög kundnöjdhet och en liten, men stadig tillväxt.