Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

ABB bygger inte vindkraftverk – men levererar det mesta runtomkring

ABB är en heltäckande underleverantör till vindkraftstillverkare världen över. I princip allt som behövs för att bygga ett komplett vindkraftverk, bortsett från torn och rotorblad, finns i produktportföljen. Som ett av världens ledande kraft- och automationsbolag är ABB en viktig samarbetspartner och i många fall även verkställare av samhällskritiska projekt.

Utveckling av smarta elnät på Gotland, anslutning av några av Sveriges största vindparker och utveckling av ny teknik för att hantera reaktiv effekt hör till vardagen för ABB. Med världsledande teknik och långt avancerade processer ser ABB till att den kraft som produceras, oavsett om det sker i ett vattenkraftverk eller genom vindkraft, tas tillvara och hamnar på rätt ställe.

Skapar kvalitet i elnätet
ABB bygger inte vindkraftverk, men tillhandahåller i princip allt annat som krävs för att vindenergin ska komma till nytta. Som heltäckande underleverantör till några av världens främsta tillverkare av vindkraftverk och med teknik för att ansluta vindkraften till elnätet spelar ABB en nyckelroll för hela branschens utveckling.
Det handlar om mycket mer än kraftproduktion, ABB utvecklar även lösningar för att skapa kvalitet i elnätet. Ett exempel på detta är hantering reaktiv effekt. För vindkraft har den reaktiva effekten tidigare inte reglerats fullt ut, eftersom den ansetts vara relativt liten. I takt med att vindkraften står för en allt större andel av Sveriges totala energiproduktion ökar behovet av att minimera den reaktiva effekten som belastar elnätet.
I många andra europeiska länder tillämpas så kallade grid codes, nätkoder, som ställer krav på reaktiv effektstyrning från vindkraftsproduktion. Nätkoder har dock inte tillämpats fullt ut för vindkraftsproduktion i Sverige, även om det finns tydliga definitioner gällande elkvaliteten gentemot slutanvändaren.
– I dagsläget har vi en nordisk elmarknad, men i framtiden kommer vi sannolikt att arbeta med en betydligt större europeisk marknad. Då blir behovet av nätkoder ännu tydligare för att skapa trygghet och kvalitet i elnätet. Tekniken som behövs för att implementera det kan vi tillhandahålla, förklarar Claes Wedén, marknadschef inom divisionen Power Products & Systems på ABB.

Allt handlar om trygghet och kontinuitet
ABB har tidigare i år lanserat en ny serie spänningsregulatorer som stärker nätstabiliteten i samband med allt större leveranser av förnybar el till elnätet. Förnybar el är ofta intermittent, den produceras inte jämnt över längre perioder, vilket kan leda till instabilitet och spänningsvariationer i distributionsnätet. För att undvika det installeras spänningsregulatorer som på ett effektivt sätt justerar spänningen till önskat värde.
– Allt handlar om att skapa trygghet och kontinuitet, konstaterar Claes Wedén. Av samma anledning bygger vi även smarta elnät som automatiskt kan hantera och koppla bort delar av nätet om något går fel och därmed undvika störningar. Det finns lösningar för det redan idag, och vi har börjat leverera teknik för smarta elnät på Gotland till exempel.
I framtiden kommer smarta elnät att vara standard. ABB är med sin produktportfölj och teknik väl positionerade att möta de nya kraven från marknaden.