Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

ABB tror på solenergi

ABB är en omfattande koncern med ledande kompetens inom kraft- och automationsteknik. Tanken bakom ABB:s lösningar är att de ska förbättra prestanda och samtidigt minimera miljöpåverkan för energiföretag och industrier världen över. Att satsa på teknik och lösningar för en ökad användning av förnybara energikällor är en självklar strategi för framtiden.

ABB har en stark ställning på den globala marknaden som helhetsleverantör av moderna kraft- och automationslösningar. Efter flera års utvecklingsarbete och framgångar med vindenergi satsar ABB nu stort på att utveckla infrastrukturen för solenergi. En stor del av koncernens utveckling satsas idag kring förnybara energikällor, däribland solenergi men även ny teknik och forskning kring snabbladdning av elfordon.

ABB integrerar mer solenergi
Inom ABB finns redan mångårig erfarenhet av att leverera kompletta anläggningar tack vare solinvesteringar i bland annat södra Europa. Kunskapen integreras nu i utvecklingen av teknik som lämpar sig för kallare klimat, det vill säga teknik som fungerar optimalt i Norden med de förutsättningar som finns här.
– Solenergi är framtiden. Vi har positionerat oss och satsat mycket på solceller och andra lösningar för att ta vara på solenergi under de senaste åren. Nu ser vi att intresset för solenergi börjar ta fart, det är något som ligger i tiden med tanke på nya klimatmål världen över. ABB är och ska fortsatt vara en viktig partner i utvecklingen mot en mer hållbar energiproduktion, säger Roland Nordin, servicechef på ABB i Örnsköldsvik.
ABB har redan investerat i kompetens och lokaler för ökad produktion av solenergiprodukter i Kina, och koncernen har även gjort strategiska investeringar i den amerikanska marknaden, berättar Roland vidare.
– Nu står vi väl rustade med färdiga lösningar för solenergi, bra automationslösningar som optimerar underhållet samt inte minst erfarenhet och kompetens att integrera solenergi i elnätet. I produktportföljen för sol och solceller ingår alla nyckelkomponenter, till exempel drivenheter, motorer, PLC-enheter och annan lågspänningsutrustning.

Bygger infrastruktur för elbilar
Vattenkraften är väl utbyggd världen över, och vindkraften är på god väg. Stor tillväxtpotential finns nu inom solenergi. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för hela samhället att ställa om till mer hållbara lösningar krävs det även att något görs inom transportsektorn.
– På många ställen i Europa finns en god infrastruktur för en växande elbilsflotta, bland annat med snabbladdare på flera ställen. Sverige behöver göra liknande insatser för att klara framtida miljömål. Inom ABB har vi den teknik som krävs för att påbörja omställningsarbetet och med hjälp av snabbladdare kan integrationen av fler elbilar ske mycket snabbare, förklarar Roland Nordin.
ABB är en drivande aktör i hela samhällets omställning till mer hållbara alternativ inom kraft och automation.

Möt ABB Group
ABB hjälper energi- och industrikunder att använda elkraft på ett effektivt sätt. Lösningar från ABB är till för att öka produktiviteten i kundens verksamhet och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt. Power and productivity for a better world är ABB:s devis som blivit känd världen över. Den omfattande ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har totalt cirka 140 000 medarbetare.