Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Abenas all time high med ny organisation i Växjö

Att intresset för Växjö som etableringsort växer utanför regionen kan flera inflyttade företag vittna om. Ett av dem är danskägda Abena, som flyttat sin lager- och försäljningsverksamhet till Växjö från Kisa för drygt två år sedan. Med omfattande nyanställningar är det en nästan helt ny organisation som byggts upp i Växjö med bibehållna värden som kvalitet, förtroende, ärlighet och öppenhet.

Abena är på övergripande nivå en internationell koncern med egen produktion i Danmark, Sverige och Frankrike. I Sverige säljer och marknadsförs ett brett sortiment av förbrukningsartiklar för vård och hygien samt catering fördelat på affärsområdena Abena Care respektive Abena Supplies. Inriktningen är främst försäljning till offentlig sektor, privata vårdenheter och återförsäljare.

Rekordår för försäljningen
Produkter ur flera kategorier i Abenas breda sortiment distribueras från Växjö. En omfattande lager och administrativ verksamhet som tar en yta på cirka 21 000 kvadratmeter i anspråk har byggts upp under de senaste två åren och Abenas vd Peter Lind kan stolt berätta att 2014 blev ett rekordår för försäljningen.
– Att försäljningen ökat är delvis tack vare korta ledtider där vi nu når kunderna snabbare. Närheten till Danmark är också en fördel eftersom många av våra produkter tillverkas där. Vi valde Växjö mycket tack vare läget, men även tack vare de samverkansfördelar som vi upplever finns i regionen.
Abena drar nytta av Växjös logistiknätverk och ser mycket positivt på framtiden i regionen. Regionens infrastruktur med både tåg och flygplats gör det möjligt för säljare från hela Sverige att mötas i Växjö, något som man försöker göra några gånger per år för att stärka teamet och skapa en vi-känsla i bolaget.

Söker hållbara logistiklösningar
Abena arbetar för att minimera miljöbelastningen i alla led, från råvaruinköp till produktion och slutligen distribution. Abenas inkontinensskydd är exempelvis det enda Svanenmärkta som finns på marknaden och det kan ses som en indikation för hur företaget tänker även i andra hållbarhetsfrågor.
Effektivare transporter är också ett viktigt steg i Abenas miljöarbete. Det finns enligt Peter Lind en stark ambition för att utveckla mer hållbara logistiklösningar där Abena redan idag använder järnvägstransporter så långt det är möjligt. Tack vare flytten till Växjö kan en större andel av lagervarorna anlända med containertåg.
– Vi ska vara en föregångare när det gäller hållbarhet och det kan vi tack vare Abenas grundfilosofi som bygger på lite annorlunda tankesätt. Vi ser även mycket positivt på möjligheten med samarbeten med bland annat Linnéuniversitetet för att förbättra vår verksamhet ytterligare när det gäller hållbar logistik och andra effektiviseringar, säger Peter Lind.