Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Abetong levererar tåliga och estetiska industribyggnader

Med en stark förankring i den småländska myllan fortsätter Abetong att utveckla nya och ytterst innovativa applikationer för betong efter 70 år i branschen. Den största tillämpningen är konstruktion av stommar för flerbostadshus och industrihallar, men betong är ett mångsidigt material som fungerar i de flesta miljöer.

Utvecklingen och användningsområdena i branschen är stora – Abetong kan bygga i stort sett vilken fastighetskonstruktion som helst i betong.
– Med de lösa prefabricerade byggelementen kan vi även på ett snabbt och enkelt sätt montera och resa en fastighet. Fördelarna med betong är många, materialet ger robusta konstruktioner som står i vått och torrt och det blir ett bara inomhusklimat med svalt på sommaren och varmt på vintern. Även ur säkerhetssynpunkt ger det starkt skydd jämfört med till exempel plåtkonstruktioner, berättar divisionschef Magnus Fridvall på Abetong.

Allt i betong
Idag kan man alltså tillverka och konstruera en färdig industribyggnad i betong med prefabricerade element där till och med takstolar och yttertak är i betong. Betongtakstolarna klarar fria spännvidder på upp till 44 meter.
Som exempel på tidigare konstruktioner inom industrisektorn kan nämnas Kalmar Lantmäns foderfabrik, Malmös nya mässhall, Linder Aluminiumbåtars anläggning i Tingsryd samt flera av Biltemas fastigheter runtom i Sverige. Med dessa referenser möter Abetong en växande marknad där kraven på kvalitet och underhållsfrihet är avgörande.
– Då våra kunder ofta väljer att ha kontorslokaler i samma byggnad som industrilokalerna tillverkas de bärande ytterväggarna med isolering. Även takstolar och takbjälklag är tillverkade i betong med hög lastkapacitet, och på så vis krävs inga pelare inne i lokalerna och därigenom slipper man onödiga hinder i fastigheten, tillägger Magnus Fridvall.

Bättre yta med betong
Takbalkarna som Abetong tillverkar kan göras upp till 44 meter, och om så önskas kan infästningar gjutas in för att enkelt montera plåttak. Även gavelbalkarna medger flexibilitet och skapar möjligheter, då dessa kan anpassas och tillverkas för en framtida utbyggnad.
Innerväggarna, även dessa i betong, har ett ytskikt med bra struktur och kräver endast bredspackling före målning vilket reducerar kostnader i sista steget. När det gäller fasader i betong ger detta ett tilltalande utseende med ett uttryck som passar i sammanhanget.
– Betongfasadernas utseende är något som har utvecklats mycket de senaste åren. Idag kan man välja mellan ett stort antal olika varianter på fasad både vad det gäller färg och struktur. Man kan välja till exempel borstad yta, grafisk betong eller till och med infärgad vit fasadyta, nämner Magnus Fridvall.
Med den i övrigt långsiktiga lönsamheten som betongkonstruktioner i industrifastigheter ger, bland annat som underhållsfria, och med de nu tilltalande fasadytorna kommer Abetong att väsentligt öka intresset för kunder att välja betong.
Abetong är ett gediget svenskt företag som har funnits sedan 1945. Den diversifierade verksamheten utgör en ren styrka då de olika segmenten har egna konjunkturcykler som oftast inte sammanfaller med varandra – det ger Abetong en stabil grund att bygga vidare på för framtiden.