Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Abilia ger ökad självständighet och delaktighet

Att kunna leva sitt liv fullt ut, med socialt umgänge och friheten att välja aktiviteter och sysselsättning är något som många människor tar för givet. Så ska det också vara, menar Abilias Josephine Linghammar och Gunilla Granberger, försäljningschef. Tack vare högteknologiska och multifunktionella hjälpmedel kan fler människor unna sig att välja själva – det handlar om ökad frihet, livskvalitet och aktivitet, helt enkelt.

Abilia är marknadsledande leverantör av smarta hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Abilia bildades 2009 och är en sammanslagning av de två tidigare etablerade företagen Gewa AB och Falck Igel. Företaget finns i Sverige, Norge och Danmark och med hjälp av återförsäljare finns produkterna representerade i större delen av Europa. Det nya gemensamma företagets vision är att ge alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, samma förutsättningar att leva sitt liv fullt ut.

– Med en enkel affärsidé erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar individen, vi har allt från produkter inom kommunikation och kognition till omgivningskontroll och larm, berättar Josephine Linghammar.

Produkter för alla grupper
Abilia erbjuder individanpassade hjälpmedel, support och utbildning. Bland medarbetarna finns en stark kompetens som täcker in alla relaterade områden, från ingenjörer och datatekniker till arbetsterapeuter och logopeder. Med en rad olika produkter som Rolltalk, Memoplanner och Control Omni tillgodoser man ett stort spektrum av olika behov.

Control Omni är en motoriskt och kognitivt styrd fjärrkontroll som förenklar vardagen genom att brukaren får kontroll över sin omgivning. Rolltalk är i sin tur en familj av unika kommunikationshjälpmedel som med alla sina funktioner ger brukaren möjlighet att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. En blick, rörelse eller pekning räcker för att brukaren ska kunna kommunicera med andra. Memoplanner är en digital kalender, ett hjälpmedel för tid, minne och planering.

Landsting och kommuner över hela Sverige hör till den främsta kundgruppen men även inom den privata sektorn vidgas kundsegmentet. Inom affärsområdet omgivningskontroll finns även ett stort antal industrikunder och underleverantörer till kommunens anpassade boenden.

Framtiden ljus om onödig byråkrati kan lösas
Modern teknik möjliggör en markant ökad social delaktighet och självständighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Abilia specialiserar sig på hjälpmedel för många olika behov.
Abilias vision är att öka människors livskvalitet genom ökat deltagande och en mer självständig vardag där de dagliga sysslorna möjliggörs tack vare nya teknologiska framsteg. Det finns idag många bra hjälpmedel utvecklade som möjliggör ett självständigare liv för personer med funktionsnedsättningar och som också minskar vårdkostnaderna för samhället.

– Trots detta får inte alla som har behov tillgång till de hjälpmedel som finns, säger Gunilla Granberger. Detta har dokumenterats i flera forskningsprojekt och försöksverksamheter.
Byråkratiska hinder i kommuner och landsting samt en oklar kostnadsfördelning mellan huvudmännen är fortsatt en orsak. Gunilla avslutar med orden:
– Det politiska fokuset borde ligga på just de här frågorna, för om processen förtydligas kan alla vinna på det, inte minst brukaren, som får en specialanpassad lösning efter sitt specifika behov samtidigt som totalkostnaderna minskar för samhället i stort.