Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Actemium är resultatet av att flera starka ledare slås ihop

Den globala industrikoncernen VINCI Energies vässar sitt erbjudande och stärker sin närvaro på den nordiska marknaden genom att vidareutveckla varumärket Actemium. I samband med en kundorienterad konferens i Stenungsund i april lanserades det nya företagsnamnet med en presentation över alla verksamhetsområden.

Sedan en kort tid tillbaka ingår de anrika teknikföretagen Processkontroll och Processkontroll Elektriska i Actemium. Tillsammans bildar företagen ett gemensamt varumärke som förknippas med världsledande industri- och energiteknik.
– Processkontroll och Actemium har egentligen ett gemensamt förflutet. Företagen har tillhört samma grupp under många år, men det som är nytt är nu att allt ska gå under det internationellt välkända varumärket Actemium, förklarar Ingemar Gustavsson, affärsenhetschef för Actemiums fyra affärsenheter i Stenungsund, omfattande Industri, Automation, Elektriska och Instrumentation.
Övriga affärsenheter utgör den Göteborgsbaserade verksamheten Service Management, samt en affärsenhet i Norge som tillkommit under det senaste året – Actemium Conductor. Under varje enhet finns ytterligare affärsområden men den gemensamma nämnaren är att man löser kundens problem med rätt teknik på rätt plats.

Nya namn – samma kunskap
Det har bildats nya affärsenheter under Actemium som motsvarar de kunskapsområden som tidigare fanns inom Processkontroll respektive Processkontroll Elektriska.
– Kunderna känner igen mycket från tidigare – den största skillnaden är att vi tillsammans kommer att stå för fler verksamhetsområden och en djupare kompetens med möjlighet till flera gränsöverskridande samarbeten, fortsätter Ingemar Gustavsson.
Dagens Actemium kan ses som ett framgångsrikt resultat av att flera ledare slås ihop. Actemium Onshore Power Supply, ett affärsområde inom affärsenheten Actemium Elektriska, är som exempel en av få aktörer i världen som kan leverera mobila kraftlösningar för fartyg som behöver ansluta sig till landström. Att kunna använda landström vid kaj är redan ett krav i vissa hamnar och det kommer att bli ännu tuffare krav framöver.

Större och bättre tillsammans
Actemium står för svensk ingenjörskonst när den är som bäst. Det märks också i de referensprojekt som Ingemar Gustavsson räknar upp. Bland dem finns utveckling av styrsystem för rörliga broar, däribland projektet Marieholmsbron som egentligen är två broar med separata styrsystem men med ett gemensamt övervakningssystem.
Totalentreprenaden på styrsystemen löstes med hjälp av kunskap från flera affärsenheter inom Actemium. Beställaren har varit tydlig med sin feedback – ”Actemium är i princip den enda aktör som kan lösa den här typen av avancerade installationer”.
Ett annat stort samverkansprojekt har koppling till Norrlands största industriinvestering genom tiderna. SCA investerar drygt åtta miljarder i att bygga om och uppgradera Östrandsfabriken i Timrå. Här har Actemium fått förtroendet att vara en av aktörerna vid byggnationen av ett nytt kokeri samt en fiberlinje. Det är ett mycket omfattande projekt som har sysselsatt medarbetare från åtta olika enheter inom VINCI-koncernen.
– Uppdraget för SCA har verkligen satt alla våra kompetenser på prov och vi är mycket nöjda med det som levererats. Ännu viktigare är att kunden är nöjd och det har vi också fått bekräftat, säger Actemiums Robert Persson, som har övervakat hela processen.
För att citera en av talarna under konferensen i Stenungsund i mitten av april – ”Vi blir större och bättre tillsammans”. Det stämmer verkligen in på Actemium.