Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Activas råd: Gör som hundratals andra arbetsgivare – satsa på en bredare rekryteringsbas och skapa ökad lönsamhet!

Activa är en värdefull samarbetspartner för både näringsliv och offentlig verksamhet. Activa är samtidigt en viktig resurs för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av långvarig ohälsa eller funktionsnedsättning. Individerna är ofta nya på arbetsmarknaden, men trots det så finns det mycket kompetens för företag att ta del av. Activa breddar helt enkelt rekryteringsbasen för näringslivet, som samtidigt får möjlighet att göra en samhällsinsats och satsa på ökad mångfald i verksamheten. Sedan starten har över 800 arbetssökande fått jobb tack vare Activas stöd.

Många företag använder mångfald som konkurrensmedel. Att anställa människor med funktionsnedsättning är en del av mångfaldsvisionen, här kan Activa hjälpa till genom att minska gapet mellan arbetsgivare och potentiell arbetskraft inom målgruppen. Genom nära samarbete med arbetsgivare kan Activa bidra till att fler människor får meningsfull sysselsättning och högre livskvalitet.

Anpassar efter arbetsgivarens behov
För att kunna anställa medarbetare med funktionshinder krävs ibland anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Det kan Activa hjälpa till med.
– Vi anpassar oss framförallt efter arbetsgivarens behov. När vi söker kontakt med en arbetsgivare har vi oftast en individ i åtanke, en potentiell medarbetare som är intresserad av företaget och har kompetens för att utföra arbetsuppgifterna på just det företaget. Stor vikt läggs också vid teamkänsla, där vi är måna om att det ska fungera både för företaget och för individen, säger Örjan Samuelsson, verksamhetschef på Activa i Örebro.

Vill utveckla samarbetet med offentlig verksamhet
Activa har funnits i 23 år och förknippas med stark kontinuitet. Det är Örjan Samuelsson stolt över. En annan sak som han också talar varmt om är att man lyckats skapa bra kontakt med arbetsgivare inom offentlig verksamhet, bland annat Polismyndigheten i Örebro län. Polisen har tagit emot arbetssökande från Activa och anpassat arbetsuppgifter efter deras förmåga. För sina insatser har Polismyndigheten belönats med en utmärkelse som understryker engagemanget, Activadraken, under våren 2012.
– Vi kommer att fortsätta samarbetet under 2013 och förhoppningsvis under flera år framöver. Bland våra samarbetspartners utgör det privata näringslivet ca 80 procent, och resterande 20 procent är offentliga arbetsgivare. Vi vill gärna utveckla samarbetet med kommuner, myndigheter och stiftelser. Vi har kompetens inom i stort sett alla områden med arbetssökande inom alla branscher, fortsätter Örjan Samuelsson.
Under hösten 2012 delades Activadraken ut till högteknologiföretaget Sandvik AB som med starkt engagemang öppnat nya möjligheter för arbetssökande med funktionshinder.

Satsar på forskning och Supported Employment
Activa söker upp arbetsgivare i syfte att skapa en anställning. Det handlar oftast om platser som inte annonserats ut. Activa arbetar aktivt med utbildning av professionella över hela landet. Dessutom har man en stark koppling till forskning inom handikappsvetenskap, som bedrivs på Örebro universitet bland annat.
– Vi har en doktorand anställd som undersöker arbetsgivares syn på att anställa medarbetare med funktionsnedsättning. Det behövs mer forskning och kunskap inom vårt område, därför satsar vi aktivt på det. Kunskapen måste spridas till allmänheten och finnas hos arbetsgivare. Mångfald ska ses som en konkurrensfördel och vi har flera exempel på att det verkligen lönar sig att satsa på mångfald i företag.
Metoden som Activa arbetar med sedan 23 år är Supported Employment.

Allt att vinna
Ett av Örjans favoritexempel är utvecklingen av en turbåtsverksamhet som efter handikappsanpassning blev en stor succé med fullsatta turer under hela säsongen. Ett annat exempel är att flera hamburgerrestauranger satsar på mångfald och därmed skapar ökad lönsamhet.
– Det finns mycket att vinna på att våga satsa på en bredare rekryteringsbas, vilket vi också kan bevisa, säger Örjan Samuelsson.