Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Adecco – det naturliga valet av HR-partner

Oavsett om det handlar om att rekrytera en ny medarbetare, bemanna med konsulter, utveckla och coacha medarbetare eller ställa om en verksamhet. Adecco, världens största företag inom rekrytering och bemanning, erbjuder en helhetslösning till sina kunder och är en naturlig partner för alla som vill byta jobb och få nya utmaningar.

Karlskrona förbereder sig inför en väntad arbetskraftsbrist med stora pensionsavgångar inom en inte allt för avlägsen framtid. För Maria Danell, kontorschef Adecco Karlskrona, och hennes medarbetare är det viktigt att arbeta proaktivt med att sprida kunskap om Adecco som arbetsgivare för att hitta rätt kompetens till sina kunder.
– En viktig del av vårt arbete är att genom mässor och events inspirera människor till att byta jobb. Om man inte trivs på sin nuvarande arbetsplats så finns det andra möjligheter i vår region – vi vill visa vad som erbjuds och vilka vägar man kan gå via oss. Eftersom vi har funnits här i många år har vi god kännedom om företagen i regionen och deras behov. Vi erbjuder också coachning för alla som vill gå vidare; alla som är i behov av nya utmaningar i sitt arbete, berättar Maria Danell.
För att bredda verksamheten arbetar Adecco även med studentbemanning i Karlskrona.

Nya möjligheter med nytt jobb
Adecco sysselsätter ett 50-tal personer på konsultbasis i Karlskrona med omnejd. Uppdragen varierar i omfattning, från ett par dagar till ett halvår. Eftersom marknaden är dynamisk krävs en stor flexibilitet och ett brett kunnande hos konsulterna.
Tack vare avancerade rekryteringsverktyg säkerställer Adecco att rätt kompetens hamnar på rätt plats och naturligtvis i rätt tid. För att kunna attrahera de bästa arbetar Adecco kontinuerligt med insatser, framför allt inom friskvård, som gör företaget till en attraktiv arbetsgivare.
– Våra konsulter får friskvårdsbidrag och vi har en egenutvecklad app för Smartphones och surfplattor där man kan registrera sin träning och utmana varandra i olika tävlingar. Vi lägger mycket energi på att få våra konsulter att trivas, det är grundläggande för vår fortsatta utveckling eftersom vi vill ha de bästa här hos oss när våra kunder behöver bemanning, förklarar Maria Danell.

Trygghet i rekryteringsprocessen
Att rekrytera rätt konsulter är det viktigaste momentet i hela Adeccos verksamhet. Konsulterna är företagets ansikte utåt och bidrar till att skapa ett gott rykte för Adecco som HR-partner. Det innebär att det, utöver rätt kunskap och erfarenhet, även krävs god social kompetens.
Vid rekryteringsuppdrag är den svåra biten oftast att matcha rätt personlighet till uppdraget. Adeccos rekryteringprocess stöder sig på forskningsresultat i valet av metoder som har högsta validitet och reliabilitet för att man ska kunna få fram så mycket relevant information om kandidaterna som möjligt. Maria Danell förklarar att dessa metoder och verktyg, tillsammans med utbildade och erfarna rekryteringskonsulter och konsultchefer, borgar för att på bästa sätt bedöma kandidaternas framtida prestation i nya befattningar. Valet av nya medarbetare påverkar ju kundens fortsatta utveckling och framgång.
– För att skapa ökad trygghet i rekryteringsprocessen använder vi oss av välbeprövade metoder där personlighetstester, både skriftliga och muntliga, är en viktig del. Dessutom arbetar coacher och rekryterare tätt ihop här på kontoret. Det gör att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter. Tack vare en öppen dialog får vi snabbt reda på om det finns ny kompetens att rekrytera till exempel genom våra coacher som arbetar med arbetssökande från Arbetsförmedlingen.

Kvalitet går före allt annat
För företag som vill satsa mer på sin kärnverksamhet kan Adecco sköta hela rekryteringsarbetet och fungera som en extern personalavdelning. Med över 200 000 aktuella CV:n i databasen kan Adecco snabbt hitta rätt person för i princip vilket uppdrag som helst.
– Vi förbereder oss på en kommande arbetskraftsbrist i vår region. Att förfina våra verktyg för att rekrytera de bästa konsulterna ligger därför i vår övergripande ambition. Vi har för avsikt att växa, men det viktigaste är inte att växa volymmässigt, utan att fortsätta hålla hög kvalitet. Det är så vi har skapat framgång hittills, och det är så vi har för avsikt att fortsätta, säger Maria Danell avslutningsvis.