Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Advokatfirman Abersten rustar för framtiden

De flesta företag, stora som små, behöver förr eller senare någon form av juridisk hjälp. Det kan vara i samband med expansion och förvärv, generationsskifte eller överlåtelse av företag. Det kan också vara i tvistemålsprocesser i domstol och vid skiljeförfaranden. Oavsett behov så finns Advokatbyrån Abersten som ett lokalt och tryggt alternativ i Gävle-Sandviken-regionen.

Advokatbyrån Abersten har sitt ursprung i Sundsvall där byrån bildades redan 1915. Idag bedriver advokatbyrån framgångsrikt sin verksamhet med över 30 medarbetare över ett betydande geografiskt område i Mellansverige och Södra Norrland. Att vara en lokal samarbetspartner med kunskap om lokala förutsättningar är högt prioriterat, och idag finns Advokatbyrån Abersten etablerad på flertalet orter mellan Örnsköldsvik i norr och Gävle i söder.

Heltäckande kompetens
Aberstens Gävlekontor har precis flyttat in i nya ändamålsenliga lokaler med utsikt över Stortorget i Gävle. På kontoret arbetar assistenterna Eva Holm och Ulrika Kling samt de fem advokaterna Bertil Wingqvist, Claes Wallenborg, Olov Matsson, Madeleine Ljungberg och Ronny Henning.
– Inom Abersten finns högsta kompetens inom human- och affärsjuridikens flesta rättsområden men på Gävlekontoret arbetar vi främst med tvistemål såväl i domstol som i skiljeförfaranden, affärsjuridik inkluderande bolagsrätt, företagsöverlåtelse och fastighetstransaktioner, entreprenadjuridik, hyres-, arrende och annan fastighetsrätt, företagsrekonstruktioner, konkurs- och annan obeståndsrätt, ekonomisk familjerätt och offentlig upphandling, berättar Bertil Wingqvist. Han tillägger:
– Vi står för ett personligt bemötande och förenar djup gedigen kunskap med effektivitet i alla ärenden. När vi åtar oss ett ärende kan klienten vara säker på att få bästa tänkbara hjälp i den sak ärendet gäller.

Utökar medarbetarkretsen och blickar mot Uppsala
– Gävlekontoret är framgångsrikt och har i år kunnat utöka medarbetarkretsen med advokat Ronny Henning. Han har stor erfarenhet av affärsjuridik, processer, bolagsrätt och offentlig upphandling och är sedan tidigare känd i vårt geografiska område, berättar Bertil Wingqvist vidare. Genom Ronny Henning har Abersten också kunnat få ett fotfäste i Uppsala och alltså expanderat söderut. I Uppsala har byrån nu ett centralt kontor på Kungsgatan.
– Vi är inne i en bra fas och ser med glädje på att både Gävle och grannkommunen Sandviken som orter växer och att vi får vara med i många av de affärer som är på gång och även etablera oss i Uppland, säger Bertil Wingqvist som avslutning.