Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Advokatfirman Glimstedt hjälper till att rädda värden

Alla företag behöver någon gång hjälp kring det juridiska – det kan vara i tillväxtfrågor och förvärv, men även vid stora förändringar som avvecklingar och konkurser. Att hantera en konkurs på rätt sätt är oerhört viktigt för alla inblandade – det kan till och med vara avgörande för flera intressenters överlevnad.

Advokatfirman Glimstedt är en renodlad affärsjuridisk byrå i Göteborg och Alingsås. Hit vänder sig företag inom många olika branscher med alla typer av affärsjuridiska frågor, både gällande enklare kontinuerliga ärenden och för komplexa ärenden vid stora förändringar.
Inom Glimstedt finns all kompetens som behövs för att företagen ska få ut det bästa ur situationen, oavsett hur den ser ut. Det ställer höga krav på kompetens även inom angränsande områden som fastighetsrätt, miljörätt, tvistelösningar och hyresrätt, som Glimstedt är specifikt bra på i Göteborgsregionen, där kranskommuner som Lerum, Alingsås och Partille ingår.

Vad är konkursförvaltning?
Advokat Anna Gustafsson är konkursförvaltare i Göteborg och Alingsås med omnejd. Konkursförvaltning har fått en negativ klang i mångas öron, vilket enligt Anna Gustafsson är missvisande eftersom konkursförvaltning handlar om att göra det absolut bästa av en svår situation.
– När jag berättar för människor att jag jobbar med konkursförvaltning möts jag ofta av en ganska negativ inställning kring vad jobbet innebär. Att sprida kunskap om vad konkursförvaltning faktiskt är skulle inte bara vara bra för att öka förståelsen generellt utan även för att locka fler till advokatyrket med inriktning mot just konkursförvaltning, säger Anna Gustafsson, som gärna ser att fler yngre kvinnor vågar satsa på en karriär liknande hennes egen.
– Att reda upp svåra situationer där något gått fel med svåra följder för företagets ekonomi handlar om att rädda ekonomiska värden. Konkursförvaltning är en möjlighet för alla som har fordringar på ett osunt bolag – det kan vara anställda, samarbetspartners, kunder, leverantörer och underleverantörer – att tillvarata sin rätt när något gått fel.
Anna Gustafsson förklarar att konkursförvaltning kan vara helt avgörande för att ett annat företag, som kanske har stora obetalda fakturor ställda till konkursbolaget, faktiskt ska kunna överleva. Eller för att anställda ska klara en omställning utan att fara illa.
– Det finns allt för många exempel på där det motsatta skett. Med hjälp av bra konkursförvaltning kan man rädda så stora värden som möjligt, till nytta för alla inblandade.

Stöttar i förändring
Alla konkurser ser olika ut. Konkursförvaltarens uppgift är att som en objektiv expert hjälpa alla intressenter att komma vidare, genom att ta vara på de värden som finns och se till att alla får sin rätt tillvaratagen.
Det kan i vissa fall finnas möjligheter att sälja ett konkursföretag som då får en ny chans hos nya ägare, och i andra fall kan det vara bättre att avveckla hela verksamheten och därmed minimera skadan. Konkursförvaltaren ser till att det bästa alternativet presenteras i varje enskild situation.
– Det kan vara väldigt svårt för företagsägaren att ta de beslut som krävs utan stöd längs vägen. Ofta är det mycket känslor inblandade och då behöver man någon som kommer utifrån som kan se på situationen med andra ögon. Den rollen har vi. Vi stöttar i förändring, och vi gör det utifrån alla intressenters bästa, understryker Anna Gustafsson.
Advokatfirman Glimstedt fortsätter att ta marknadsandelar i Göteborgsregionen och Alingsås där Anna Gustafsson verkar. Hon ser fram emot att få välkomna nya medarbetare till kontoren, och hoppas även på att få se en ökad mångfald inom yrket framöver.