Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

ÅF är vana vid komplexa projekt

Under mer än ett sekel har ÅF samlat erfarenheter från tekniska framsteg och byggt upp en omfattande kunskapsbank på temat ny teknik för samhällsnytta. Att ta det allra bästa från svensk ingenjörskunskap och implementera det i den svenska såväl som den globala samhällsutvecklingen är huvudambitionen för samtliga divisioner inom ÅF.

I Gävle har ÅF en ledande position inom bland annat processteknik, automation, rör och anläggning samt energieffektivisering. Kunderna finns inom i stort sett alla segment. Typiska uppdrag kan omfatta allt från modernisering och effektivisering av produktionsprocesser till projektering av helt nya anläggningar inom bland annat kraftproduktion, skogsbruk eller järn och stål.

Projekt med stor teknisk utmaning
Ett stort och tekniskt utmanande projekt som konsulter från ÅF i Gävle arbetar med just nu omfattar leverans av ett nytt svaggassystem till Skutskärs Bruk. Stora Enso har återigen visat förtroende för ÅF som har helhetsåtagande för att minimera svavelutsläpp samt förbättra miljön i närheten av bruket.
– En stor teknisk utmaning blir att hitta en optimal processdesign som kopplar de utspridda luktgaserna i fabriken till ett rörsystem för förbränning. Det ställer höga krav på specialistkompetens och samarbete mellan olika discipliner, säger Stefan Hännestrand, projektledare på ÅF Industry.
Uppdraget omfattar projektledning, processdesign, rörkonstruktion, el och automation samt byggkonstruktion och brandsäkerhet. Eftersom anläggningen ska vara i drift redan till nästa höst måste ÅF färdigställa och lämna över projekteringen redan i februari 2017.
– Det är ett värdefullt uppdrag med ett ordervärde på cirka tio miljoner kronor som ställer höga krav på vår kompetens, fortsätter Stefan Hännestrand. Den största utmaningen är själva rörsystemet, det är stora dimensioner vi talar om. Det omfattar hela fabriksområdet och de största rören är cirka 1300 mm i diameter.

Styrkan i att engagera olika discipliner
Devisen Innovation by experience understryker ÅF:s strävan efter att alltid ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som genereras med varje nytt projekt. Det innebär också att tidigare erfarenheter kommer till gagn i utvecklingen av framtida projekt. Ofta integreras kompetens från flera divisioner i samma projekt. Kunderna kan därmed alltid lita på att rätt kompetens sätts in på rätt ställe.
– På ÅF är vi vana vid komplexa projekt som kräver engagemang från flera olika discipliner. Pågående uppdrag vid Skutskärs Bruk är ett bra exempel på det. En av våra absolut största styrkor är att vi har specialistkunskap och att vi kan dra nytta av kompetens från flera orter i samma projekt, säger Lennart Eilemar, sektionschef på ÅF Industry inom elkraftområdet samt kontorschef på ÅF i Gävle.
ÅF är fortsatt en attraktiv arbetsgivare mycket tack vare möjligheten att få arbeta med spännande projekt och stora slutkunder. På ÅF görs också omfattande insatser för att rekrytera fler kvinnliga ingenjörer. Under oktober skrivs nya anställningsavtal endast med kvinnor och det har visat sig vara ett lyckosamt drag under tidigare år.