Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

AF Bygg Syd – en pålitlig byggpartner i södra Sverige

AF Bygg Syds erfarenhet av större byggprojekt kombinerat med korta interna beslutsvägar gör dem till en trygg och kompetent partner, vare sig det rör sig om bostäder eller VA-verk.

AF Bygg Syd ingår i det börsnoterade norska bolaget AF Gruppen, som har en omsättning på tolv miljarder (2015) och ca 3.200 anställda. Bolagen i gruppen utför projekt inom bygg- och anläggning, energi, miljö, rivning och offshore. AF i Sverige är verksamma inom projektutveckling och traditionell byggverksamhet av såväl bostäder som industrier i södra och västra Sverige. Genom val av arkitektur, material och energilösningar bidrar husen till en god innemiljö och låg energiförbrukning.
– Ett bra exempel är vårt projekt i Nyhem, mitt emellan högskolan och centrala Halmstad. Här bygger vi två huskroppar med totalt drygt 50 bostadsrätter på 50-90 kvm. För att minska bullret från den intilliggande vägen sätter vi upp en glasad fasadyta mellan gavlarna, berättar Roger Persson, VD på AF Bygg Syd AB.
Han poängterar att bolaget alltid har projekt igång i Halmstad, där företaget har sitt huvudkontor.
– Vi har exempelvis byggt ett nytt strandhus för AB Tylösands havsbad. Den gamla byggnaden har rivits och gett plats åt en anläggning med 70 hotellrum och flera konferensrum. Vi har även byggt om nattklubben och renoverat 100 äldre rum. Vi är även flitigt anlitade av industrier i och omkring Halmstad.

Största projektet hittills
AF Bygg Syd är unika i koncernen och ett av få bolag i Sverige som tar sig an ny- och ombyggnation av vatten- och avloppsreningsverk. I september invigdes deras största projekt hittills, Pålslunds Avloppsreningsverk i Värnamo, med en total budget på 280 miljoner. Ordervärdet för AF Bygg Syds bygg- och markentreprenad låg på 100 miljoner.
Projektet omfattade ett helt nytt avloppsreningsverk utanför stan, bestående av personalbyggnad, maskinbyggnad, rötkammare och bassänger. Reningsprocessen omfattar mekanisk, kemisk och biologisk rening. Det fyrtio år gamla reningsverket kopplades bort. I uppdraget ingick även att bygga en ny stor pumpstation mitt i centrum.
– Den utgör huvudpumpstationen för avloppsvatten till reningsverket och utfördes med sänkbrunnsteknik. Enligt ryktet är sänkbrunnen den största i sitt slag i Sverige. Vår unika kompetens inom byggnation av vatten- och avloppsreningsverk har genom projektet stärkts ytterligare, säger Roger Persson.
– Många kommuner växer nu, vilket gör att deras VA-verk blir underdimensionerade. Verken är ofta centralt placerade på attraktiv mark, som kommunerna vill få loss. Trenden är därför att de bygger nya reningsverk, längre från centrum, istället för att renovera sina gamla verk, tillägger han.
För att kunna garantera hög kvalitet och leverans enligt tidsplan använder AF Bygg Syd bara egen personal i sina projekt. Inom företaget råder korta beslutsvägar och personalen får möjlighet att vara innovativ och hitta nya sätt att lösa problem på.