Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

ÅF fixar det mesta inom samhällsbyggnad

Ett av Sveriges och Europas främsta teknikkonsultbolag värnar om fortsatt tillväxt och utveckling i Gävle. Precis som staden i övrigt arbetar ÅF med att bygga upp ett starkt varumärke som vittnar om framtidstro och innovationskraft. Det tycks vara ett framgångsrikt förvärv i en tillväxtbenägen kuststad som vågar sticka ut hakan i tuff konkurrens.

ÅF har en stark tillväxtambition över hela Sverige och i synnerhet på expansiva orter som Gävle där en stor portion nytänkande möter starka industritraditioner.
– En av våra främsta styrkor här i Gävle är att vi har en bred kompetens som täcker det mesta inom samhällsbyggnad. Vi växer inom flera områden i takt med nya projekt och är därför ständigt på jakt efter ny kompetens som kan berika både vår egen och våra kunders verksamheter, säger Max Allemo på ÅF Industry, ett av ÅF:s tre affärsområden i Gävle.

Bred erfarenhetsbank utökas ytterligare
ÅF har under de senaste 100 åren samlat på sig branschens största erfarenhetsbank med kunskap inom samtliga samhällsbyggarmoment. Det sammanfattas i devisen Innovation by Experience och genomsyrar allt arbete inom ÅFs samtliga divisioner.
– Ofta integreras kompetens från flera divisioner i samma projekt vilket också bidrar till att stärka synergin mellan både divisioner och olika ÅF-kontor, förklarar Max Allemo.
I Gävle har ÅF en ledande position inom bland annat processteknik, automation, rör och anläggning samt energieffektivisering. Kunderna finns inom i stort sett alla segment. Typiska uppdrag kan omfatta allt ifrån modernisering och effektivisering av produktionsprocesser till projektering av helt nya anläggningar inom bland annat kraftproduktion, skogsbruk eller järn och stål.
ÅF erbjuder numera tjänster inom järnvägsbyggnation och underhåll i Gävle, något som inte funnits inom den egna organisationen på orten tidigare.

Värdet av långvariga relationer
Ett av ÅF:s största projekt i regionen hittills är kopplat till de miljardinvesteringar som Bomhus Energi har gjort i en ny biopanna samt en ny turbin på BillerudKorsnäs industriområde. Från och med 2013 levereras miljövänlig el och ånga till BillerudKorsnäs fabrik samt fjärrvärme till Gävle Energis kunder.
– Med ett så pass stort projekt lokalt kunde vi anställa med ro och utöka vår verksamhet i Gävle. Vi ser fortfarande möjligheter genom de kringeffekter som projektet skapat, och vi har inte minst etablerat en långvarig relation med Bomhus Energi samt ägarna Gävle Energi och BillerudKorsnäs, konstaterar Max Allemo.

Skarpa miljöprojekt
Max Allemo berättar att ÅF har många skarpa miljöprojekt med inriktning på hållbar energikonsumtion på gång, bland annat gällande energianalyser och åtgärder i större fastigheter. Här tillämpas ett nytänkande system där man mäter besparingen som åtgärderna resulterar i och först då fakturerar kunden i förhållande till hur mycket man sparat.
– Vi står för tekniken och gör de justeringar som krävs. Vi köper även in utrustning och ansvarar för installationen. Det är ett riskfritt åtagande från kunds sida.
Hittills har det mest varit fastighetsägare som intresserat sig för tjänsten, men allt fler industrier upptäcker fördelarna med att se över sin energikonsumtion och satsa på besparingsåtgärder.