Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

ÅF fortsätter att expandera i Norrland

ÅF är mycket mer än bara teknik. Som samhällsbyggare ser ÅF till helheten där tekniska lösningar med digitaliseringen som en naturlig del, utvecklas av och för människor. Framtidens smarta och hållbara lösningar, drivs och formas av dagens ingenjörer, projektledare och specialister i samverkan. Starka team med unika spetskompetenser gör ÅF mer till ett innovativt och brett kunskapsföretag, än ett traditionellt konsultbolag inom industrin.

När Sveriges studenter och unga civilingenjörer röstar fram sin drömarbetsgivare placerar sig ÅF i topp, detta tillsammans med företag som Google och Spotify. En tydlig bakomliggande faktor är ett starkt utvecklings- och jämställdhetsarbete som sker inom ÅF, som tillåter individer att växa och ta plats i sina roller. Att ÅF därmed enbart skulle vara teknikorienterat, som många kanske trott tidigare, stämmer knappast.
– Vi vill erbjuda goda möjligheter för våra konsulter att utvecklas för att därigenom skapa starka team som utvecklar hållbara lösningar för våra kunder, säger Mikael Fränckel, affärsområdeschef för ÅF Industry.

Fantastisk resa i Norrland
ÅF Industrys verksamhet i norra Sverige omfattar den till ytan största regionen inom ÅF i Sverige. Regionen sträcker sig från Gävle och så långt upp i landet man kan komma – det vill säga Kiruna och trakterna däromkring. Antalet anställa i region Norrland passerade vid slutet av föregående år 900 konsulter, och expansionen fortsätter.
– Det är högst troligt att vi kommer att vara omkring 1000 medarbetare i Norrland innan året är slut. Det är en fantastisk utveckling, säger Mikael Fränckel.
För bara fyra år sedan var antalet konsulter inom ÅF Industry i norra Sverige mindre än hälften av dagens antal. Mikael menar att den goda tillväxten bottnar i att ÅF har satt i system att arbeta med ett utvecklande ledarskap, med fokus på ständiga förbättringar och konkreta resultat. Bland de mest tydliga resultaten är kapacitetsfördelar, möjligheten att kunna lösa mer komplexa uppdrag tack vare tillgång till hela ÅF:s spetskompetens.
– Genom alla de kompetenser som finns inom ÅF idag kan vi ta större ansvar i våra uppdrag och leveranser, bekräftar Mikael. En annan fördel är att vi kan ta oss an fler typer av uppdrag. Våra kontaktytor inom hela ÅF bidrar också till att vårt erbjudande blir bredare – vi kan vid behov låna kunskap från vilket annat kontor som helst. Att vi idag har en omfattande och kollektiv kunskap är en avgörande faktor för att kunna möta krav och efterfrågan från våra kunder på bästa sätt.
– Vi är ambassadörer för hela ÅF:s erbjudande mot våra kunder, förtydligar Mikael.

Teamwork i centrum
Enligt Mikael Fränckel är ÅF i norra Sverige specifikt duktiga på samverkan. Kanske för att Norrlands geografi kräver det, men troligtvis mest för att det är en kultur som är naturlig och starkt påtaglig inom ÅF.
– Teamwork är ett viktigt kärnvärde för oss. Det speglar bland annat vårt förhållningssätt till ledarskap, där ÅF bygger hela ledarskapet kring att driva en hållbar utveckling på alla plan. För oss är det mer än fina ord – för oss är det ett vedertaget arbetssätt och mer eller mindre en livsstil.
Ju mer motiverande och drivna medarbetare ÅF har – desto tydligare blir resultaten. Därför är det naturligt att satsa på värden som en stimulerande arbetsmiljö och attraktiva utvecklingsmöjligheter.
– Vi har många fina värden som gör att allt fler väljer oss som arbetsgivare. Dessa värden hjälper oss att hitta rätt personer som delar ÅF:s värderingar och vill utvecklas med oss. Som ett kunskapsföretag är våra medarbetare vår främsta tillgång därför är det viktigt att leva upp till våra kärnvärden, något vi jobbar hårt för. Det drar vi stor nytta av nu när verksamheten expanderar i hela Norrland, avslutar Mikael Fränckel.