Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

ÅF skapar framtidens hållbara samhällsmiljöer

På ÅF:s fullservicekontor i Örebro arbetar ingenjörer, miljöexperter och designers som med sina olika kunskaper samverkar för att hitta lösningar på tekniska problem, utveckla nya produkter och skapa hållbara samhällsmiljöer där människor ska bo, arbeta och trivas. Det kan vara allt från utveckling av nya fordon för gruvindustrin till projektering av vägar och kollektivtrafik till att skapa framtidens sjukhus, bostäder, belysning och akustik.

ÅF i Örebro samlar 55 specialistkonsulter och experter inom en rad olika kunskapsområden som samtliga behövs för att bygga morgondagens samhällsmiljöer.
– Det interna samarbetet spänner över flera teknikdiscipliner. Vår bredd kombinerar vi med ledande spetskompetens förklarar Christian Larsson, som också berättar att projekten i Örebro är av varierande storlek där ÅF är involverade i allt från mark och anläggning till tekniska lösningar i smarta byggnader. Exempel på kunder är Örebro kommun, Örebro Läns Landsting, Trafikverket, Fastighetsbolag, entreprenörer samt den privata industrin.

ÅF är med där det händer
Örebroregionen är en av landets mest snabbväxande just nu och här finns starka företag med utvecklingskraft.
– ÅF jobbar i spännande utvecklingsprojekt för att ta fram nya produkter för bland annat gruv- och fordons- och tillverkningsindustrin, säger Johannes Back.
Dessutom deltar ÅF i en rad spännande projekt som kommer att få en stor kringeffekt i hela regionen.
– Vi är bland annat involverade i Fabriksgatans förlängning men även en ny gång- och cykelbana mellan Örebro och Glanshammar, säger Niklas Norén. Här projekterar vi allt från gatusträckning till kompletta VA-nätverk.
Vi håller även på att projekterar Adolfsberg Vårdcentral på uppdrag av Örebro Läns Landsting, en unik fastighet som skall värmas och kylas med hjälp av solenergi, berättar Christian vidare.
ÅF är även med och projekterar el vid Kvarteret Husaren för ÖrebroBostäder AB. Kvarteret kommer att vara levande dygnet runt med lägenheter, butiker, restauranger och kontor. Utöver det projekteras även el till nya brandstationen i Karlskoga.

Bra för både människor och miljö
ÅF är en stark drivkraft och partner i uppdraget att bygga ett hållbart samhälle och skapa hållbara affärer. Konkret handlar det om säkra trafiklösningar i och mellan städer, energisnåla byggnader där människor ska bo och arbeta samt effektivare och modernare industri- och energianläggningar med höga krav på säkerhet. Resultatet av ÅF:s arbete skapar vinster för både företag och människor.
– Inom ÅF ser vi framtiden som vårt viktigaste uppdrag, poängterar Johannes. När Örebro fortsätter att växa kommer ÅF att vara en viktig del i den utvecklingen. Vi kommer nyfiket ifrågasätta det traditionella och skapa en ny helhetssyn grundat på våra samlade erfarenheter.
– Det handlar om ett hållbart helhetsperspektiv grundat på djupare insikt, bättre planering, effektivare system och ett bättre samarbete mellan experter inom olika teknikområden och med våra kunder.

Branschens mest attraktiva arbetsgivare
Med 30 000 uppdrag och 10 000 kunder i 20 länder har ÅF den bredd och kunskap som krävs för att skapa utmanande karriärer. Uppdragen är av de mest skilda slag, från enmansutredningar till projekt som involverar hundratals konsulter från hela världen.
Förra året utsågs ÅF dessutom till Sveriges näst mest populära arbetsgivare bland yrkesverksamma ingenjörer. Endast Google hamnar högre upp på listan vilket gör ÅF till den attraktivaste arbetsgivaren i branschen.
– Vi ska fortsätta växa genom rekryteringar och förvärv. Just nu planerar Örebrokontoret en flytt till större lokaler för att klara ytterligare tillväxt, säger Christian, som avslutar med att informera om att före detta jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, idag ÅFs hållbarhetschef, har lanserat en jämställdhetsprocess, Even Odds, vars främsta syfte är att attrahera och få fler kvinnor ombord. Målet är att nå 30 procent kvinnliga medarbetare senast år 2020.