Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

ÅF – teknikkonsultföretaget med erfarenhet

– Vi är ett lokalt kontor med nästan 100 anställda till ett av Sveriges största teknikkonsultföretag och vi verkar inom tre huvudområden; industri, energi och infrastruktur.
Det säger Thomas Strinnhed, sektionschef på ÅF i Västerås.

Grunden till ÅF (Ångpanneföreningen) lades redan 1895, vilket betyder att företaget upplevt fyra stora teknikskiften: ångkraften, elektriciteten, kärnkraften och datoriseringen. Erfarenhet finns alltså i försvarliga mängder. Idag är ÅF ett av Europas största teknikkonsultföretag som varje år genomför mer än 20.000 uppdrag åt cirka 13.000 kunder i drygt 80 länder.
– Här i Västerås utför vi allt från elautomation och elkraft mot industrin till vägprojektering, spåvägskonstruktioner och projektledning inom flera olika områden, berättar Thomas Strinnhed.
ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser.
Genom sin breda kunskap får ÅF förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar.

Stora kunder
– Vi servar den lokala industrin med våra tjänster och självklart är ABB en stor och viktig kund till oss i Västerås. Andra stora kunder är Bombardier och Volvo, berättar Thomas Strinnhed och fortsätter:
– I och med att vi jobbar med stora projekt krävs det en stor bredd av kunnande och vi jobbar mycket med att utnyttja vårt interna nätverk.

Ny rekordpanna i Västerås
Ett av de största industriprojekten i Västerås på många år är Mälarenergis byggnation av en ny panna för avfallsförbränning.
– Vi har en liten, men viktig roll i det projektet och gör styrsystem på delar av anläggningen, berättar Thomas Strinnhed.
Pannan ska installeras i den nya samförbränningsanläggningen vid kraftvärmeverket i Västerås och den totala investeringen ligger på drygt två miljarder kronor.
– ABB har också stora och spännande projekt i både Ludvika och Västerås för att stärka kraftförsörjningen och bygga upp stamnätet. Vi har också projekt för Bombardier som bland annat bygger snabbtåg till Frankrike.

En trygg leverantör
Framtidsvisionen för Thomas och ÅF i Västerås är att fortsätta vara en stor och trygg leverantör och ha ett partnerskap med kunderna på alla nivåer.
– Vi vill ha en inblick i vad våra kunder gör och förstå deras utmaningar för att bidra med våra tjänster på bästa sätt.
ÅF i Västerås siktar på att bli dubbelt så stora inom en femårsperiod.
– Det är naturligtvis inte gjort i en handvändning. För att kunna växa måste vi hela tiden värva både erfarna ingenjörer som varit med ett tag och nyutbildade som kommer från yrkeshögskolorna, säger Thomas Strinnhed avslutningsvis.