Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

AFAB transporterar flygbränsle miljövänligt och säkert

Inriktningen hos AFAB, A Flygbränslehantering AB, är att lagra och distribuera allt flygbränsle som används i flygplanstrafiken vid Arlanda Flygplats. Företaget satsar på en miljövänlig hantering och transporterar flygbränslet med tåg från Gävle till Arlanda istället för som tidigare med ett stort antal tankbilar.

Tidigare rullade 55 tankbilar varje dag från Stockholms hamnar genom Stockholm och det var inte önskvärt, varken ur säkerhets- eller miljösynpunkt. Tillsammans med Green Cargo tog AFAB fram en ny logistiklösning som skulle minska denna problematik väsentligt.
– Idag transporteras motsvarande mängd flygbränsle med två tåg från Gävle till Arlanda varje dag, vilket är betydligt mer miljövänligt, säger Bengt Westman, vd på AFAB.
Det transportupplägget blev mycket uppskattat och AFAB tilldelades priset Årets Lyft i Sverige 2012. Årets Lyft är ett pris som lyfter fram företag som utfört intelligenta transportlösningar när det gäller godstrafik. Komponenter som värderas är volymer, risker, förändringskomplexitet, innovation och minskad miljöbelastning.
AFAB är ett helägt dotterbolag till tre oljebolag och flygbolaget SAS. Företaget sysselsätter idag tio anställda.
– Bolaget bildades i december 1998 då en ny flygplatsdepå skulle byggas vid Arlanda. Samtidigt som vi byggde depån planerade vi för att ändra transporterna från dåvarande lastbilar till dagens järnväg, berättar Bengt Westman.

Hög kvalitet
AFAB ansvarar för det praktiska arbetet med lastning, mottagning, lagerhållning, kvalitetskontroll och distribution av flygbränslet från Gävle hamn via järnväg och pipeline till flygbränslelagret på Arlanda flygplats.
– Vårt ansvar är att se till att rätt mängd bränsle kommer fram, men framför allt ser vi till att bränslet håller rätt kvalitet. Vi har en personal som är mycket kvalitets- och säkerhetsmedveten på flygplatsen, säger Bengt Westman.

Invigdes 9/11
Den nya depån på Arlanda invigdes den 11 september 2001 – en ödesdag för hela flygbranschen.
– Samma dag flög två flygplan in i två skyskrapor i New York och Arlanda tappade 25-30 procent passagerare på några månader. Därefter gick det upp igen, men när konjunkturen i världen gick ner 2008 gick det ner för flyget också. Flygindustrin visar ganska väl hur konjunkturen ser ut i världen. Går det bra för världen går det bra för flyget också och nu är det uppåt igen, säger Bengt Westman, som ser en ljus framtid för AFAB.
– Ja, framtiden ser bra ut för företaget eftersom Arlanda flygplats har en målsättning att växa från dagens 20 miljoner passagerare till cirka 30 miljoner.